7 trends in Employee Engagement


Nu het jaar weer zo’n beetje op zijn einde loopt en we weer plannen aan het smeden zijn om onze organisaties succesvoller te maken, is het een goed moment om voorruit te kijken en 7 belangrijke trends in Employee Engagement te delen.

1. Toename aandacht voor Employee Engagement

Deze trend is al een tijdje aan de gang. Steeds meer organisaties zien in dat het succes wordt bepaald door de kwaliteit maar vooral ook door de motivatie van staf en medewerkers en de mate waarin zij zich verbonden voelen met de organisatie en de gestelde doelen. Gallup heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat zo’n 80% van de bestuurders van bedrijven dit inmiddels inziet, maar dat slechts 20% van hen vindt dat ze op dit punt een goed beleid weten te ontwikkelen. Dit gat gaat rap kleiner worden. Veel ambitieuze bedrijven zullen nieuwe creatieve initiatieven ontplooien, waarbij ingespeeld wordt op de eigenschappen van de eigentijdse werkomgeving en organisatiecultuur.

2. Denken in ecosystemen

We zien de focus van management verschuiven van volledig gericht op beter presteren van de eigen organisatie naar het verkrijgen van een strategische positie in de ecosystemen die ontstaan rondom het bereiken van hogere doelen (purpose driven ecosystems). Dezelfde beweging zal je zien in de ontwikkeling van effectieve employee engagement programma’s. Ook deze zullen niet meer primair en exclusief gericht zijn op de verbinding van medewerkers met de onderneming an sich, maar zullen een focus krijgen op het bereiken van het hogere doel van de onderneming. Dat betekent dat de programma’s zich zullen uitstrekken tot buiten de muren van de organisatie. Ook zal er sprake zijn van uitwisseling en samenwerking met verschillende partners uit het ecosysteem. De huidige toptalenten vinden deze vorm van netwerken overigens bijzonder aantrekkelijk en zullen dit steeds vaker als een voorwaarde zien om voor een werkgever te kiezen.

3. Medewerkers in verschillende rollen stimuleren

Employee EngagementTalentvolle medewerkers zoeken meer zingeving en voldoening door vaker te wisselen van rollen en taken. Zij willen niet meer vastgepind worden op een functie bij een organisatie, maar willen hun toegevoegde waarde inzetten voor verschillende doelen en organisaties. Deze kunnen zelfs behoorlijk van elkaar verschillen. Succesvolle employee engagement programma’s zullen hierop in spelen en niet de organisatie of de functie centraal zetten, maar de medewerker met zijn of haar persoonlijke wensen en doelen. Er zal zo maatwerk ontstaan, door technologie mogelijk gemaakt.

4. Integratie van werk en privé

Bij het verschuiven van performance driven organisaties naar purpose driven organisaties, wordt de integratie van werk en privé  belangrijker. We zien steeds vaker dat de binding van medewerkers met de organisatie wordt verstevigd door de medewerker te helpen niet alleen zijn of haar werkleven in lijn te brengen met de geldende normen en waarden, opvattingen en motieven, maar ook zijn of haar privéleven. Deze raken steeds meer met elkaar verweven en daar zal steeds meer op ingespeeld worden.

5. Opkomst van Bedrijfsapp’s

Ons leven wordt in toenemende mate ondersteund door allerlei slimme service app’s op onze smartphone. Dat zal in steeds sterkere mate ook gelden voor het succesvoller uitvoeren van ons werk. Bedrijven gaan dit steeds meer ontdekken en zullen medewerkers steeds meer ondersteunen met innovatieve toepassingen. Zo ook om tot een versterking van communicatie en engagement komen.

6. Reporting as a service

Deze trend ligt in het verlengde van de vorige. Met de toenemende aandacht voor employee engagement nemen ook de verwachtingen toe. Management zal steeds meer zicht willen hebben op de status in de organisatie en de effecten van de inspanningen. Het kunnen verstrekken van dit soort data wordt essentieel. Met smart service app’s kunnen managers straks 24/7, real time on demand de betrokkenheid van medewerkers en de cultuurkracht in hun organisatie volgen.

7. Consumentenkwaliteit wordt de standaard

Medewerkers zijn ook consument en in die hoedanigheid gevormd en getraind door professionele en creatieve communicatie. Dat gaat steeds hogere eisen stellen aan de professionaliteit en creativiteit van communicatie met medewerkers en engagement programma’s   Met een memootje of e-mailtje gaat het steeds minder goed lukken impact en effect te sorteren. Het consumentenniveau wordt de standaard.

 

Het zal u niet verbazen dat The Culture Club Company inmiddels op al deze trends acteert. Wilt u meer weten of graag eens verder van gedachten wisselen over de kansen en mogelijkheden in uw organisatie, neem dan contact op met Jeroen Kaal. Dat kan per mail kaal@cultureclubcompany.nl of u kunt ook bellen: 06 215 37 412.