Bedrijven doen zich tekort en kunnen winnen aan onderscheidend vermogen.


Voor onze opdrachtgevers verdiepen wij ons veel en vaak in ‘hun markt’ en met name ook in de ‘verhalen’ van bedrijven, concurrenten en belangrijke spelers in de keten. We bestuderen aandachtig hun missie- en visiestatements om zo te achterhalen wat hun purpose is en waar de passie naar uitgaat. Wat is het Business Ideaal? Wat maakt deze bedrijven bijzonder en onderscheidend. Waarom moet je juist bij hen zijn? En ondanks dat m.n. Simon Sinek met zijn Golden Circle en de ‘What, How en Why’ persoonlijk heeft gezorgd voor een ware ‘geboortegolf’ van missie- en visiestatements, is er nog een wereld te winnen aan onderscheidend vermogen en positionering. Veel bedrijven blinken uit in uitwisselbaarheid.

richtinggevend principeVrijwel iedere onderneming is ooit gestart met een helder doel voor ogen. Het wil relevant zijn en van toegevoegde waarde voor zijn klanten. Het wil zich onderscheiden van de andere aanbieders in de markt door beter te zijn, goedkoper, klantvriendelijker, slimmer, sneller, vindingrijker, meer betrokken, noem maar op.

Vorming van bedrijfscultuur.

Voor Start Ups zijn purpose, visie, missie en gestelde doelen nog helder en dichtbij. Betrokken medewerkers spreken het vrijwel dagelijks uit naar elkaar. Ze gelden als sturende principes voor alles waar de organisatie voor gaat en staat en wat het doet en vooral ook niet doet. Het vormt de bedrijfscultuur. Voor hen is het verstandig om deze sturende principes vast te leggen, naar elkaar – en zeker naar nieuwe medewerkers, leveranciers en ketenpartners uit te blijven spreken om ze te waarborgen en mee te nemen naar de toekomst. Want naarmate de tijd vordert, bedrijven ouder worden, groter worden, veranderen, reorganiseren of gewend raken aan hun succes en onderscheidend vermogen, stijgt de kans dat bedrijven zichzelf verliezen.

Want een bedrijf is continu in beweging. Dat moet ook, want de wereld verandert snel en voortdurend. Dus voor blijvend succes moet het wendbaar, innovatief en ondernemend zijn. Het moet snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt. Sterker nog, het moet ze voor zijn.

In alle hectiek en onzekerheid en met alle korte termijn verleidingen op de loer, is het moeilijk om als onderneming de juiste koers te varen en vast te houden. Door continu gefocust te zijn op verandering en flexibiliteit kan het zijn dat het bedrijf uit het oog verliest waar het zelf voor gaat en staat. En daarmee houvast en richting verliest. Of erger nog: los komt van zijn identiteit en overtuigingen. Het bedrijf verwordt op z’n best tot een van de velen, maar is nergens meer echt bijzonder en aantrekkelijk. En voor je het weet kom je ook los van je klanten, talentvolle medewerkers en andere belanghebbenden. Verliezen zij hun vertrouwen. En dan ben je vaak te laat om het tij nog te keren.

Onderzoek onder 115 bedrijven.

Uit eigen onderzoek onder 115 bedrijven in Nederland blijkt dat een ruime meerderheid van deze bedrijven (69%) werkt met een zwak geformuleerd richtinggevend principe. Waarbij twee derde van de bedrijven dit zelfde principe ook nog eens al meer dan 3 jaar hanteert, een derde zelfs al meer dan 6 jaar. En dat is toch wel opvallend en schokkend gezien het grote strategische en culturele belang ervan.

Wat opvalt is de oppervlakkigheid en algemeenheid, de onderlinge uitwisselbaarheid, het gebruik van jargon en ‘gewichtsloze’ turbotaal en dat de meeste statements vooral een rationele beschrijving geven van wie en wat de organisatie is.

Door dit alles staat de authenticiteit en de geloofwaardigheid sterk onder druk. Is het intrinsiek binden en boeien van medewerkers (employee engagement) erg lastig en verliest de organisatie aan onderscheidend vermogen en aantrekkingskracht op klanten en nieuwe talenten op de arbeidsmarkt. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Purpose gedreven bedrijven zijn succesvoller.

Gelukkig is het tegenovergestelde ook waar. De praktijk laat zien dat zelfbewuste bedrijven met een uitgesproken identiteit en een bedrijfscultuur vol passie en purpose, veel succesvoller zijn dan bedrijven die dit niet hebben. Deze bedrijven zijn veel beter in staat om zichtbaar vanuit deze stevige basis duurzaam waarde toe te voegen aan hun omgeving. Ook kunnen deze bedrijven veel beter de schaarse toptalenten op de arbeidsmarkt binden en boeien.

Wilt u meer weten over dit onderzoek of wat The Culture Club Company concreet voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van purpose ontwikkeling, versterking positionering en bedrijfscultuur, verhoging employee engagement en employer branding, neem dan contact op met Jeroen Kaal. Dat kan per mail kaal@cultureclubcompany.nl of mobiel: 06-215 37 412.