Cultuurkracht: sterke indicator en voorspeller van succes onderneming.


Het succes van een organisatie wordt in zeer belangrijke mate bepaald door de hoeveelheid Cultuurkracht die een organisatie kan ontwikkelen. Sterker nog, Cultuurkracht is één van de beste indicatoren voor het verklaren én voorspellen van succes. Nu is de vraag altijd: Hoe definieer je succes in dit geval? Succes kent vele verschijningsvormen (net als vele vaders trouwens). Klassiek wordt succes veelal in financiële parameters uitgedrukt. In omzet, rendement of dividend. Of in relatieve grootheden/percentages, denk aan marktaandeel en groei. En vaak worden er meer kwalitatieve criteria geformuleerd, denk aan innovatief vermogen, maatschappelijke relevantie, klanttevredenheid of autonome aantrekkingskracht op nieuw talent. Of een combinatie van dit alles.

Bij The Culture Club Company definiëren wij succes eigenlijk heel eenvoudig als: het bereiken van het gewenste resultaat. Niet meer en niet minder. Ieder succesvol bedrijf heeft een plan. Een masterplan. Ook als dit niet formeel is vastgesteld. Maar succesvolle bedrijven willen (uiteindelijk) iets bereiken. Duurzaam succes kan alleen ontstaan als er sprake is van een stip op de horizon, een ambitie, een doel, een missie, een purpose, you name it.  Wij noemen dit: ieder succesvol bedrijf heeft een duidelijk Business Ideaal voor ogen.

Het plan van een bedrijf en de daarbij passende succesdefinitie zijn overigens niet in beton gegoten. Ze veranderen mee in de tijd en met de ontwikkeling van het bedrijf. Er is sprake van voortschrijdend inzicht, van veranderende omstandigheden en van mee- en tegenvallers. Je hebt als bedrijf te dealen met soms snel veranderende conjunctuur, met dagelijkse besognes en onvoorziene gebeurtenissen. In een mooie zomer zijn er ook regendagen nietwaar? Dus zal je flexibel moeten zijn en telkens weer moeten reageren en bijsturen. ‘Corporate agility’ noemen ze dat in consultancy turbotaal. Maar hoe en wat dan ook, wat blijft is het masterplan, het Business Ideaal. Deze ontwikkelt zich ook, maar vrijwel onmerkbaar, als een rustige en gestage evolutie.

Terug naar Cultuurkracht als indicator en voorspeller van duurzaam succes. Ofwel: hoe meer Cultuurkracht een onderneming kan ontwikkelen, hoe succesvoller het zal zijn. Pioniers op het gebied van cultuuronderzoek (Narrativity Group/Motivaction) hebben in 2011 op basis van factoranalyse vastgesteld dat de voorspellende waarde van Cultuurkracht maar liefst 70% is. Om de kracht hiervan duidelijk te maken: uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de voorspellende waarde van Medewerker Tevredenheid bijvoorbeeld slechts 14% is!

Hoe meer Cultuurkracht een onderneming kan ontwikkelen, hoe succesvoller het zal zijn.

Het ontwikkelen van bedrijfscultuur wordt nog wel eens gezien als een langdurige en kostbare aangelegenheid die uiteindelijk weinig concrete zoden aan de dijk zet. In de praktijk blijken alle drie niet waar te zijn. In tegendeel zelfs: het kan heel snel gaan, de kosten zijn natuurlijk relatief, maar verdienen zich in de praktijk altijd al heel snel terug als gevolg van het groeiende succes. We kunnen heel duidelijk stellen dat het ontwikkelen van de zachte kant van een onderneming, de kant van de identiteit en cultuur, voor keiharde business zorgt.

Managementgoeroe Stephan Covey kent geen twijfel: “The soft side of business is now the only remaining competitive edge in our new economy”. En John Gerzema (bestselling author) is ook heel duidelijk: “Leaders, it’s time to stop polishing your strategy and fine-tuning your execution. Instead, start investing in the very soul of your company.”

Het is dus raadzaam voor iedere onderneming op zoek naar meer en aanhoudend succes dat het zijn Cultuurkracht heel scherp in beeld krijgt. Weet hoe het deze kan versterken en ook regelmatig monitort hoe het zich in de tijd ontwikkelt. Hiervoor hebben we inmiddels hele effectieve methoden en tooling voor beschikbaar.

Wilt u meer weten over het meten en analyseren van Cultuurkracht, hoe cultuurkrachtig uw organisatie is en hoe een positieve ontwikkeling snel ingezet kan worden, neem dan contact met Jeroen Kaal op. Dan kan per mail: kaal@cultureclubcompany.nl of u kunt bellen: 06 215 37 412.