Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

De ‘Schijf van 6’


De ‘Schijf van 6’ van bedrijfscultuur.

Zoals het geldt voor een gezond dieet, geld het ook voor een gezonde bedrijfscultuur: er moet sprake zijn van een goede balans en dosering van verschillende basisingrediënten. Voor een goed overzicht hiervan introduceert The Culture Club Company de ‘Schijf van 6’ voor bedrijfscultuur.

Wil een bedrijf of organisatie duurzaam succesvol zijn, worden en blijven dan moet het continu werken aan de ontwikkeling van de bedrijfscultuur. We weten inmiddels dat Cultuurvermogen de sterkste bepalende en voorspellende factor is voor succes. Waarbij succes eenvoudig gedefinieerd kan worden als: het gewenste resultaat bereiken.

Mensen maken het verschil

We kunnen de beste ideeën lanceren, de mooiste systemen implementeren of de slimste technologie inzetten, maar als de mensen die er mee moeten werken niet goed in de wedstrijd zitten zal het rendement van dit alles laag blijven. Mensen maken het werkelijke verschil. En als je dat weet moet je het verschil ook zoeken in mensen.

Hetzelfde geldt voor verandering. Er wordt vaak gesteld dat verandering de enige constante is in ons leven. Welnu, dat geldt net zo goed voor het leven van een organisatie. Succesvolle bedrijven zijn continu in beweging, in ontwikkeling, in transformatie. En dat lukt alleen als de organisatie wendbaar en weerbaar is en beschikt over een bedrijfscultuur die een hoge dynamiek en continue ontwikkeling stimuleert en ondersteunt.

Schijf van 6

De ‘Schijf van 6’ voor bedrijfscultuur

De ‘Schijf van 6’ beschrijft de zes noodzakelijke basisingrediënten voor een gezonde, energieke bedrijfscultuur. Alle elementen dienen in een goede balans aanwezig te zijn. En des te beter de elementen ontwikkeld zijn, des te meer Cultuurvermogen een organisatie heeft. Ofwel, des te krachtiger de bedrijfscultuur.

De zes elementen van de ‘Schijf van 6’

  1. Vertrouwen, optimisme. Zonder vertrouwen gaat er niets draaien en loopt alles vast in een organisatie. Er moet vertrouwen zijn in de toekomst, in het management, in elkaar, in de strategie, in een goede afloop. Waarbij wantrouwen nog veel sterker en giftiger is dan geen vertrouwen. Iemand zei eens: vertrouwen is als grondwater. Als het te ver wegzakt, komt de fundatie droog te staan en rotten de ondersteunende palen weg waardoor alles verzakt en verloren gaat. En er moet optimisme zijn. Opgewektheid. Energie en passie om te gaan en te doen. Veranderingsbereidheid. Kortom er moet een positieve grondhouding en werksfeer zijn met geloof in ontwikkeling en vooruitgang.
  2. Purpose, strategie. In dit element draait het om passie, richting, nut, relevantie, waarden en perspectief. Purpose gedreven bedrijven blijken aantoonbaar veel succesvoller te zijn dan bedrijven waarvan het niet goed duidelijk is waar ze voor gaan en staan. Mensen functioneren beter als er duidelijkheid is over waar het naar toe gaat en hoe ze gepassioneerd kunnen bijdragen aan een beter geheel. Een sterke purpose verbindt en motiveert mensen. Trekt het juiste talent aan. Duidelijkheid over de te volgen strategie verbindt initiatieven en programma’s. Bundelt en richt energie. Zorgt voor een grotere resultante van alle inspanningen.
  3. Talenten. In dit element gaat het om de mate waarin de organisatie beschikt over talenten en in staat is dit aan te trekken en te ontwikkelen. Is er voldoende gewenste instroom en doorstroom? Beschikt de organisatie over de juiste competenties en vaardigheden? Heel belangrijk in deze is ook of medewerkers zich bewust zijn van hun eigen talenten? En of hier onderling optimaal gebruik van wordt gemaakt binnen de teams en de processen? Is er een goede teamdynamiek?
  4. Gezondheid, vitaliteit. In dit element draait het om de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers. Een belangrijke basisvoorwaarde. Lichaam en geest zijn één geheel. Het spreekt voor zich dat als er op dit vlak blokkades zijn, het resultaat en rendement van de organisatie direct onder druk komt te staan. Medewerkers zijn als atleten, zij moeten lichamelijk en geestelijk gezond zijn. En vrij zijn om keer op keer een wereldprestatie te leveren en in lastige situaties resultaat te boeken;
  5. Verbinding, betrokkenheid. Wereldkampioen word je nooit alleen. Hiervoor is de gerichte inzet van een compleet team nodig en de medewerking van de omgeving. Er ontstaat pas goed resultaat als mensen zich verbonden voelen met de gestelde doelen (engagement). Als het team zich mede verantwoordelijk weet voor het behaalde resultaat. Eigenaarschap vertonen. Met name de nieuwe generaties werknemers zijn hier extra gevoelig voor. In dit element draait het om de ‘verpersoonlijking’ van het werk, de doelen, de resultaten, de veranderingen en de programma’s. En de mate waarin mensen met elkaar, met doelen, met netwerken zijn verbonden;
  6. Organisatie, leiderschap. Het gewenste resultaat en de optimale balans tussen de elementen komen niet vanzelf tot stand, maar moeten een handje geholpen worden. In dit element draait het om de kracht van het leiderschap en management. Om de mate waarin er sprake is van inspiratie, organisatie, structuur, technologie en communicatie. De rol van het leiderschap en managers is hierin evident.

dashbord schijf van 6

Meetmethoden, verbeterprogramma’s en dashboard

The Culture Club Company beschikt voor ieder van de zes elementen van de ‘Schijf van 6’ over methoden om de kracht te meten en een scala aan effectieve verbeterprogramma’s. Zo kan er voor iedere organisatie een maatwerk aanpak samengesteld worden al naar gelang de wensen en behoeften.

Met de ‘Schijf van 6’ kan de kracht van de bedrijfscultuur (Cultuurvermogen) ook goed in een getal uitgedrukt worden. Eenvoudig gesteld: je kunt de status (mate van ontwikkeling) van ieder element in de organisatie een rapportcijfer geven. Bij elkaar opgeteld levert dit een totaalscore op. De ontwikkeling op de elementen aan de hand van gerichte verbeterprogramma’s kan op deze manier ook gekwantificeerd en gemonitord worden. Zo wordt de ‘Schijf van 6’ een belangrijk onderdeel van het dashboard van bestuurders.

Meer info

Wilt u meer weten over de ‘Schijf van 6’? Hoe het ook in uw organisatie succesvol kan worden toegepast. Neem dan contact met ons op. Dan kan heel gemakkelijk met het contactformulier. Nog makkelijker is ons te mailen info@cultureclubcompany.nl of bellen: 010 261 32 36.