Energize your company


Deze drie woorden prijken boven aan de homepage van onze website. Het is onze pay off en ultieme samenvatting van wat wij voor onze opdrachtgevers willen bereiken: het ontwikkelen van een energieke, beweeglijke en lerende bedrijfscultuur. Omdat dit naar onze volle overtuiging de routekaart is naar groei en een duurzaam succesvolle toekomst voor iedere organisatie. Niet meer en niet minder.  Toen ik ons bedrijf laatst aan de CEO van een middelgroot familiebedrijf presenteerde, stelde hij mij de volgende vraag: “Wat bedoelen jullie met ‘Energize your company’, want ik vind dat er al dynamiek genoeg is binnen mijn organisatie. We zitten overal heel scherp bovenop. We hebben duidelijke doelstellingen geformuleerd en meten real-time de performance van processen, afdelingen en mensen. Iedereen in de organisatie is zich hier zeer van bewust, want we bespreken de resultaten iedere twee weken in de directie en delen dit ook met de managers en teamleiders. Op basis hiervan nemen we snel acties die er toe moeten leiden dat we nog beter gaan presteren.” Hierna ging hij nog even door over het aanwezige besef bij zijn medewerkers van de reden en noodzaak van dit alles en dat iedereen zijn ‘stinkende’ best deed het goed te doen.

Het beeld dat hij hier schetste is nu precies wat wij niet bedoelen met ‘Energize your Company’. Het is een mooi voorbeeld van de valkuil waarin heel veel leiderschapsteams lopen. In het streven naar succes en een gezonde toekomst wordt het heil gezocht in het bouwen van een organisatiecultuur die gericht is op ‘presteren’. Telkens weer wordt gegrepen naar aanpassen, optimaliseren en verbeteren van ‘wat we doen’, ‘wat we kunnen’.

Uiteraard is onze stelling niet dat sleutelen aan de harde kant van de organisatie een slecht idee is. Integendeel, natuurlijk moet je deze ook heel goed managen. Maar wat we wel durven stellen is dat een bedrijfscultuur gericht op ‘groei en leren’ veel effectiever is en de organisatie veel dichter naar het einddoel van een duurzaam succesvolle toekomst brengt, dan het neerzetten van een cultuur die zich met name richt op ‘presteren’. En eerlijk is eerlijk de bedrijfskundige inslag van heel veel managers duwt de organisatie heel vaak in deze richting.

Een cultuur gericht op presteren zorgt er ook voor dat er een tweedeling in de organisatie ontstaat.

In een organisatiecultuur die gericht is op groei en leren draait het niet zo zeer om gedrag gebaseerd op weten, maar gedrag gebaseerd voelen. Dat klinkt natuurlijk vreselijk soft in de oren van harde managers, maar toch is dit een belangrijk onderscheid. In een succesvolle bedrijfscultuur ontwikkelen medewerkers zich door eerlijk en open te kunnen zijn over hun onzekerheden, fouten en tekortkomingen. Want dan kan je er door heen kijken en met elkaar tot oplossingen komen, in plaats van ze weg te managen of te verpakken in geduldige en ogenschijnlijk acceptabele management rapportages. Dan zullen medewerkers minder energie stoppen in het verdedigen van de eigen positie en persoonlijke waarden en meer kunnen investeren in het creëren van werkelijke (externe) toegevoegde waarde.

Een cultuur gericht op presteren zorgt er ook voor dat er een tweedeling in de organisatie ontstaat. Zij die wel goed presteren en zij die dat niet doen. Zij die bang zijn en verkrampen en zij die succesvol zijn en wellicht overmoedig worden en zelfreflectie verliezen. Natuurlijk gaat het in een lerende groeicultuur ook over harde doelen en resultaten. En moeten processen ook strak en goed georganiseerd worden. Maar er moet ook bewust ook ruimte zijn voor experimenteren, testen, uitproberen en dus ook voor fouten, mislukkingen en teleurstellingen. Want dit zijn stuk voor stuk essentiële, waardevolle factoren voor groei en ontwikkeling. Individueel en collectief.

 

Voor meer informatie over The Culture Club Company en wat wij ook voor uw organisatie kunnen betekenen, kunt u contact met ons opnemen. Per mail via: info@cultureclubcompany.nl U kunt ook direct contact opnemen met Jeroen Kaal: 06 215 37 412.