Hoe haal je het beste in je medewerkers naar boven?


Om het allerbeste in je medewerkers (en dus ook in jezelf) naar boven te halen moeten ze zich allemaal maximaal verbonden en vertrouwd voelen in de groep waarin ze willen presteren. Het zijn deze oude oerinstincten en biochemische processen die de cultuur in een groep (team, tribe, afdeling, bedrijf) maken of breken.

We leven in een goodwill maatschappij. Purpose en passie staan daarin centraal. Ambitieuze, talentvolle mensen willen graag van betekenis zijn. Willen een actief en relevant onderdeel zijn van ‘een groter iets’.

Nu weten we ook dat niemand perfect is, ook de grootste talenten of meest gedreven collega’s niet. Iedereen heeft wel zo zijn zwakke, kwestbare kanten. Als medewerkers deze durven te tonen en zich toch onvoorwaardelijk verbonden voelen met het team c.q. de organisatie, dan is er sprake van een sterke cultuur en zal de organisatie veel beter presteren.

Verbinding

Verbinding ontstaat wanneer de identiteit van de organisatie samenvloeit met de identiteit van de medewerker (die van jou). Idealiter ervaren medewerkers deze verbinding iedere dag. Dan voelen zij zich waardevol, op hun plek, betrokken en verantwoordelijk voor de doelen van het bedrijf. En dat is precies de reden waarom organisaties met een hoge Employee Engagement over een langere periode aanmerkelijk beter presteren.

Veel organisaties proberen hun identiteit te vangen in een medewerkershandboek waarin de gewenste normen en waarden beschreven zijn. Trouwens, veelal in nietzeggende, uitwisselbare bewoordingen. Maar de werkelijke identiteit van een organisatie komt tot leven in de cultuur. Cultuur van een organisatie wordt gemaakt door alle ervaringen die medewerkers hebben met hun werkomgeving, met de directie, hun managers, andere stakeholders en minstens zo belangrijk: met elkaar!

‘I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.‘ (Maya Angelou)

En zegt u eens eerlijk. Als u naar uw eigen organisatie kijkt, tellen alle ervaringen die uw medewerkers hebben dan op tot een cultuur die het beste in ze boven haalt? Voelen uw medewerkers zich geinspireerd en betrokken bij het grotere geheel? Is er sprake van een cultuur waarin medewerkers hun kwestbaarheid durven te tonen?

Want alleen als dat het geval is zullen mensen:

  • hun vinger opsteken en zich uitspreken als ze een idee hebben;
  • om hulp vragen als dat nodig is;
  • elkaar steunen en de credits geven;
  • eerlijke feedback geven;
  • toegeven dat er iets fout zit.

Cultuurvermogen

De ervaringen van uw medewerkers op dit soort momenten zin bepalend voor de bedrijfscultuur. Op dit soort momenten wordt duidelijk over hoeveel Cultuurvermogen de organisatie beschikt. Wordt het tonen van hun kwetsbaarheid afgestraft of gewaardeerd? Als mensen zichzelf helemaal kunnen en willen geven, zal de organisatie veel succesvoller zijn. In alles wat het wil bereiken!

Belangrijk is dan ook om deze bedrijfscultuur keer op keer te tonen aan de gehele organisatie en externe belanghebbenden. Vertel over de ervaringen van de medewerkers die op belangrijke momenten kwetsbaar durfden te zijn in het handelden om het hogere doel dichterbij te brengen. Goed voorbeeld doet volgen. Deze verhalen dienen wel authentiek te zijn omdat mensen in deze tijd van social media dwars door organisaties heen kijken en heel snel door hebben of iets echten gemeend is of slechts mooipraterij.

Meer informatie

Wilt u graag het beste uit uw medewerkers halen en wilt u meer weten hoe dit mogelijk is, neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk met dit contactformulier. U kunt ons ook mailen via: info@cultureclubcompany.nl of direct bellen met Jeroen Kaal: 06 215 37 412.