Kans voor niet-commerciële organisaties op drukke arbeidsmarkt.


Instellingen, non profit organisaties en (semi-)overheid kunnen een voorspong hebben bij het aantrekken van talent op een overbezette arbeidsmarkt. Tenminste als ze het slim aanpakken. Maar helaas wordt die kans nog te vaak over het hoofd gezien.

We weten inmiddels dat organisaties met een sterke purpose beter in staat zijn talenten te werven, binden en boeien. En daar waar vele commerciële bedrijven moeizaam op zoek zijn naar hun why, hun purpose en passie, ligt deze voor niet commerciële instellingen vaak aan de oppervlakte en voor het grijpen. Want vaak zijn deze organisaties volledig georganiseerd rondom het realiseren van een ‘ideaal’, waarbij de maatschappelijke relevantie ook nog eens gemakkelijk aan te tonen is.

Gemiste kans

Wat schetst echter onze verbazing. Deze gunstige uitgangspositie wordt maar zelden goed benut in de arbeidsmarktcommunicatie van niet commerciële organisaties. Sterker nog, wat je nog veel ziet is dat niet commerciële organisaties krampachtig bezig zijn met zichzelf te vergelijken met het dynamische, commerciële bedrijfsleven. Op deze manier denken ze een uitstraling te verkrijgen van gedrevenheid, dynamiek en professionaliteit. Door meer op een ‘gewoon’ bedrijf te lijken, denken ze hun concurrentiepositie te vergroten. Niets is minder waar. Door dit te doen wordt deze juist verkleind.

Het hebben van een duidelijk raison d’être is een enorm krachtige en waardevolle asset. Deze moet dan ook veel meer opgespeeld worden. Niet alleen leven we in een tijdsgewricht waarin het hebben van maatschappelijke waarde en relevantie als bijzonder aantrekkelijk gezien wordt door jong talent op de arbeidsmarkt, ook voelt een groot deel van de arbeidsmarkt zich minder aangetrokken tot het commerciële, financiële, winstgedreven werk van bedrijven. Veel talenten zoeken voor hun toegevoegde waarde bewust een andere toepassing en werkomgeving.

Als je goed kijkt naar mensen die bewust hebben gekozen voor een baan in de zorg, bij een wooncorporatie, bij een culturele instelling of bij de overheid dan ontdek je een wezenlijk ander motivatiepatroon. Afhankelijk van de soort organisatie of sector noemen we dat wel respectievelijk Public, Society of Culture Service Motivation. Het is de kunst om de motivatie van de kandidaten goed te kennen om er optimaal op in te kunnen spelen.

Toon de organisatiecultuur

Om succesvol te kunnen werven is het tonen van de organisatiecultuur noodzakelijk. Hoe is de sfeer in de organisatie? Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe gaat het er daar aan toe? Dat is wat mensen vooral willen weten bij het maken van hun afwegingen en om te komen tot een keuze wie voor hen de meest aantrekkelijke werkgever is. Voor meer verdieping in deze moet u eens kijken naar ons Cultuurmodel.
En verder is het belangrijk om je te realiseren dat een groot deel van het beschikbare potentieel nadrukkelijk actief zoekt naar een werkomgeving met een ‘typische’ niet commerciële, not for profit organisatiecultuur. Dus deze moet ook juist niet die zijn van een ‘gewoon’ bedrijf, maar aansluiten op de eveneens ‘typische’ motivatie en verwachtingen van de kandidaat.

Dat alles maakt dat niet commerciële instellingen en organisaties voor een omvangrijk marktsegment aan talenten op de arbeidsmarkt een veel betere uitgangspositie hebben dan bedrijven. Veel beter dan dat deze organisaties zelf denken. Ze moeten alleen de bal goed in het doel koppen.

5 tips hiervoor zijn:

  1. Maak van de organisatie geen gewoon bedrijf. Blijf vooral jezelf;
  2. Toon de purpose;
  3. Toon eerlijk de specifieke organisatiecultuur;
  4. Ken de diepere motivatie en drijfveren van talentvolle kandidaten;
  5. Speel hier gericht op in.

Wilt u meer weten over Employer Branding en hoe je met het tonen van de organisatiecultuur talenten beter kunt werven, binden en boeien? Neem dan contact met ons op. U kunt ons mailen: info@cultureclubcompany.nl of u kunt direct bellen met Jeroen Kaal: 06 215 37 412