Medewerker Tevredenheid is een non-doelstelling.


Medewerker TevredenheidUit diverse onderzoeken blijkt dat organisaties met een hoge employee engagement (medewerker betrokkenheid) veel succesvoller zijn. Maar wat goed is om te weten, is dat zij dit ook zijn ten opzichte van organisaties die hoog scoren op Medewerker Tevredenheid. Sterker nog, organisaties die denken dat een hoge Medewerker Tevredenheid leidt tot betere bedrijfsresultaten, komen vaak bedrogen uit.

Natuurlijk is het zo dat tevreden medewerkers een goed gevoel hebben over hun werk en werkgever en dat dit in zijn algemeenheid iets positiefs en prettigs is. Maar het zegt weinig tot niets over het verbeteren van concrete business-resultaten en het realiseren van gestelde doelen. De indicatieve waarde van tevredenheid voor succes is heel laag.

Zo wordt tevredenheid voor een belangrijk deel bepaald door zaken die buiten de invloedssfeer van de organisatie liggen.

Employee EngagementHet komt regelmatig voor dat een organisatie zich niet goed of niet in de juiste richting ontwikkelt terwijl de medewerkers heel tevreden zijn met hun situatie op het werk. Ook zijn er veel organisaties met een hoge Medewerker Tevredenheid die te weinig innovatief, ondernemend en veranderingsbereid zijn, wat zich op termijn zal wreken.

Tevredenheid is altijd een momentopname en relatief. Het is de perceptie van de eigen situatie ten opzichte van die van andere mensen bij andere bedrijven en organisaties. Het slaat vaak terug op de invulling van primaire HR instrumenten zoals salaris, pensioen, personal benefits en andere arbeidsvoorwaarden. En zaken als balans werk/privé, situatie woon/werk enzovoort.

Medewerker betrokkenheidTevredenheid went ook. Het kan na verloop van tijd zomaar omslaan. Een situatie waar mensen vandaag nog heel tevreden over zijn, kan morgen als onvoldoende worden beoordeeld. Bijvoorbeeld wanneer het te lang – naar de mening van de medewerker – onveranderd blijft of achter blijft bij anderen. Zo wordt tevredenheid voor een belangrijk deel bepaald door zaken die buiten de invloedsfeer van de organisatie liggen.

Het moet een prettig ‘bijproduct’ zijn van een strategisch beleid, gericht op echte betrokkenheid (engagement) van alle medewerkers.

Dus streven naar Medewerker Tevredenheid is een strategische non-doelstelling. Het moet een prettig ‘bijproduct’ zijn van een strategisch beleid, gericht op echte betrokkenheid (engagement) van alle medewerkers.

Medewerkers betrokkenheid aandeelhouderswaardeEmployee Engagement gaat over de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij het wel en wee van de organisatie. Zich verantwoordelijk voelen, of nog sterker: eigenaarschap voelen voor het behalen van de gestelde doelen en purpose van de organisatie. Het verhogen van Employee Engagement lukt alleen als er een strategisch beleid gevoerd wordt dat gericht is op het verkrijgen van de juiste organisatiecultuur. En dat is iets wat de organisatie zelf helemaal in de hand heeft.

Wanneer je organisaties met een hoge Employee Engagement analyseert, dan zijn er een aantal duidelijke overeenkomsten te ontdekken:

  • Ze hebben een heel duidelijke purpose voor ogen;
  • Ze snappen heel goed dat het creëren van een engagement cultuur aan de top begint;
  • Ze geven het streven naar employee engagement prioriteit als strategisch instrument voor business verbetering en duurzaam succes;
  • Ze zijn transparant en communiceren consistent;
  • Ze gebruiken slimme ‘metrics’;
  • Ze hebben permanent aandacht voor het aantrekken en ontwikkelen van sterke managers.

Het een volgt op het ander en niet andersom.

Conclusie is dat organisaties niet moeten streven naar een hogere score op Medewerker Tevredenheid, maar op Medewerker Betrokkenheid. Waarbij de praktijk laat zien dat organisaties die er in slagen een cultuur neer te zetten met een hoge Employee Engagement ook hoog scoren op Medewerker Tevredenheid. Het een volgt op het ander en niet andersom.

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company ook uw organisatie kan helpen met het meten en verhogen van Employee Engagement waardoor uw organisatie beter gaat presteren, neem dan contact op met Jeroen Kaal, dat kan per mail: kaal@cultureclubcompany.nl U kunt ook even bellen: 06-215 37 412.

Contact