Ontwikkel uw bedrijfscultuur, hoe doe je dat.


Iedere organisatie heeft een bedrijfscultuur. Een duidelijk of een onduidelijke. Een consistente of een steeds veranderende. Een sterke of een zwakke. Een prettige of onprettige. Een winnende of een verliezende. Een bedrijfscultuur ontstaat en ontwikkelt zich in de tijd. Komt in eerste instantie vaak mee met de oprichters, de managers die zij aanstellen en het resultaatgedrag van de eerste groepen medewerkers. Je zou dus kunnen zeggen dat je er niets voor hoeft te doen. Dat is ook zo. Maar of de werkelijke bedrijfscultuur dan gelijk is aan de gewenste is dan maar helemaal de vraag. In de meeste gevallen is dit ook niet zo. En een cultuur veranderen tot de juiste en gewenste is moeilijker dan deze van het begin af aan proberen te vestigen en verder te ontwikkelen.

Het zal u niet verbazen maar wij geloven in een ‘design’ management benadering: het bewust bedenken, bouwen, ontwikkelen en onderhouden van de gewenste en succesvolle bedrijfscultuur.  Het is de meest bepalende factor voor duurzaam succes voor elke organisatie. Het ‘sleutelen’ aan de gewenste bedrijfscultuur is daarmee een van de meest krachtige managementinstrumenten waarover men beschikt. Het is dus raadzaam om altijd een actief cultuurprogramma ‘te draaien’ in de organisatie.

De ‘Schijf van 6’ voor bedrijfscultuur

Schijf van 6De ‘Schijf van 6’ beschrijft de zes noodzakelijke basisingrediënten voor een gezonde, energieke bedrijfscultuur. Alle elementen dienen in een goede balans aanwezig te zijn. En des te beter de elementen ontwikkeld zijn, des te meer Cultuurvermogen een organisatie heeft. Ofwel, des te krachtiger de bedrijfscultuur. Voor iedere schijf kun je een programma ontwikkelen. Nog beter is (hoewel niet altijd nodig natuurlijk) om een integraal programma te draaien dat gericht is op de ontwikkeling en/of onderhoud van alle 6 elementen.

Belangrijke tips als je een cultuurprogramma gaat starten:

  • Betrek het leiderschap/management er nadrukkelijk bij. Maak ze persoonlijk verantwoordelijk maar zorg er voor dat er vooral bottom-up gedacht en gewerkt wordt. Management is facilitair;
  • Zorg voor duidelijkheid en consistentie, hou vast aan visie en de ingeslagen weg;
  • Identificeer en benoem de belangrijkste elementen, activiteiten, dragers en gedragscomponenten van de bedrijfscultuur;
  • Ontwikkel een Roadmap, waarin verschillende onderdelen, doelen, activiteiten en timing duidelijk worden;
  • Meet, rapporteer en deel (communiceer);
  • Maak cultuur Dashboards. Bijvoorbeeld: met de ‘Schijf van 6’ kan de kracht van de bedrijfscultuur (Cultuurvermogen) ook goed in een getal uitgedrukt worden. Eenvoudig gesteld: je kunt de status (mate van ontwikkeling) van ieder element in de organisatie een rapportcijfer geven. Bij elkaar opgeteld levert dit een totaalscore op. De ontwikkeling op de elementen aan de hand van gerichte verbeterprogramma’s kan op deze manier ook gekwantificeerd en gemonitord worden. Zo wordt de ‘Schijf van 6’ een belangrijk onderdeel van het dashboard van bestuurders.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk met het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook even bellen of mailen: 010 261 32 36, info@cultureclubcompany.nl