Organisaties met sterke bedrijfscultuur zijn veel succesvoller


Een sterke bedrijfscultuur is de sleutel voor meer en langdurig houdbaar succes voor iedere organisatie. De kracht van de bedrijfscultuur is zelfs de meest bepalende en voorspellende factor. Duidelijk is dat het versterken van de bedrijfscultuur werkt als een blaasbalg op het presteren van een team, een afdeling, een bedrijf en een heel concern.

Culture eats strategy for breakfast is een gevleugelde uitdrukking voor de gedachte dat je als bedrijf nog zulke mooie plannen en ideeën kunt hebben, maar als de mensen die uiteindelijk voor het succes moeten zorgen niet over de brug komen, komt er weinig tot niets van terecht. Iedere noodzakelijke of gewenste verandering in een organisatie wordt gemaakt of gebroken door de bedrijfscultuur.

Wat maakt nu dat dit zo is. Hoe komt het dat bedrijven met een sterke bedrijfscultuur veel beter presteren? We geven een paar belangrijke oorzaak-gevolg-verklaringen.

Organisaties met sterke bedrijfscultuur zijn purpose gedreven.

Mensen hebben behoefte aan houvast, richting en inspiratie. Centraal in iedere bedrijfscultuur staat altijd ‘Het Verhaal’ van het bedrijf. Waar staat en gaat het bedrijf voor? Wat is de identiteit? Wat zijn de motieven en overtuigingen? Wat is de purpose. Waarin zit de passie? Wat zijn de waarden en gedragsregels?

De bedrijven die op deze vragen een oprecht, sterk en relevant antwoord kunnen geven, blijken in de praktijk significant succesvoller te zijn dan bedrijven die hier (nog) geen helder beeld van hebben of het niet goed kunnen overbrengen op hun medewerkers.

Organisaties met sterke bedrijfscultuur zijn beter in staat talentvolle medewerkers te werven, binden en te boeien.

We leven in een tijd en omgeving die ook wel de Goodwill of Betekenis economie wordt genoemd. Over slechts enkele jaren heeft een nieuwe generatie het definitief voor het zeggen in organisaties (in 2025 is 75% van de beroepsbevolking een Millenial). Deze nieuwe talenten en leiders hebben een andere kijk op de wereld, op werk, op succes en hoe dit te bereiken. Bij hen draait het vooral om ‘zingeving’.

Een bedrijf vooral waarde toevoegen aan de omgeving in plaats van waarde onttrekken. Het moet bij voorkeur dynamisch, open en innovatief zijn, gericht op ontwikkeling van de leefomgeving. En dus ook werkomgeving, want die maakt een heel belangrijk deel uit van de leefomgeving. Belangrijke selectiecriteria voor de huidige generatie talenten op de arbeidsmarkt:

 • Waar gaat en staat het bedrijf werkelijk voor?
 • Doen medewerkers er toe? Mogen ze echt meedoen? Hoe hecht zijn de teams?
 • Hoe gedragen de managers zich?
 • Krijgen medewerkers oprechte aandacht en waardering vanuit de eigen organisatie?
 • Zie ik persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de door mij gewenste richting?
 • Ga ik interessante mensen ontmoeten? Krijg ik toegang tot netwerken en ecosystemen?
 • En natuurlijk ook: is er een eerlijke vergoeding van mijn inspanning? Sluit de work life balance aan op mijn wensen?

Wat talentvolle nieuwe medewerkers dus vooral willen weten: hoe is de cultuur? En des te beter het bedrijf scoort op deze punten, des te beter zal het in staat zijn om tijdig en in de juiste aantallen de beste mensen aan te trekken en vast te boeien en te binden. Mensen maken het verschil, talentvolle mensen doen dat nog meer en betrokken talentvolle mensen nog veel meer.

Er is sprake van een essentiële kettingreactie. Met een sterke positieve bedrijfscultuur kan een bedrijf betere medewerkers steviger aan de organisatie verbinden. De aantrekkingskracht op talent neemt toe, de kwaliteit van de instroom neemt toe, de selectieratio’s stijgen en de duur dat medewerkers hun schaarse talent aan de organisatie ‘uitlenen’ neemt toe. Het weglekken van talent neemt af. Het verzuim neemt sterk af. En het leuke hiervan is natuurlijk dat dit alles er ook weer voor zorgt dat de cultuur in de organisatie sterker wordt. Zeker als je je realiseert dat de teamleider/manager alleen al voor 70% verantwoordelijk is of teamleden zich wel of niet betrokken voelen bij het bedrijf. Dus betere medewerkers betekent ook betere managers. En betere managers zorgen voor meer betrokkenheid en een sterke bedrijfscultuur en ga zo maar door. Cultuurversterking heeft een krachtige spiraalwerking naar boven. Het is een selffulfilling prophecy.

Organisaties met sterke bedrijfscultuur zijn veel productiever en efficiënter.

Het gevolg van een sterke cultuur is ook dat de effectiviteit en productiviteit van de organisatie sterk toenemen:

 • Van betere medewerkers kun je meer vragen, ofwel taakverzwaring is mogelijk;
 • Mensen die werken vanuit een positieve innerlijke motivatie die aansluit bij de purpose van het bedrijf zijn meer gemotiveerd, vinden elkaar veel beter en hebben veel minder sturing en stimulans nodig, hetgeen kosten scheelt. Het uitgespaarde geld kan beter besteed worden, bijvoorbeeld aan innovatie en ontwikkeling;
 • Purpose en passie zorgen voor doelgerichte verbondenheid: dat er binnen het bedrijf meer neuzen dezelfde kant op staan waardoor energie en de geleverde inspanningen beter gebundeld worden;
 • Een organisatie met een hoge medewerker betrokkenheid weet een 18% hogere opbrengst per medewerker te bereiken in vergelijking met het gemiddelde;
 • Betrokken managers/teamleiders weten meer uit hun team te halen. Er is berekend dat het surplus aan gemiddelde opbrengst per medewerker kan oplopen tot wel 27%;
 • In een organisatie met een hoge medewerker betrokkenheid is veel minder verzuim (meer dan 40%);
 • In een organisatie waar meer medewerkers ‘skin in the game’ hebben zijn veel minder veiligheidsincidenten (70%);
 • Betrokken medewerkers die goed weten waar het bedrijf voor gaat en staat zijn veel meer bereid spontaan aanbevelingen te doen hoe het beter kan (met meer dan factor 5 );
 • De veranderingsbereidheid binnen bedrijven neemt met een factor 3 toe. Sterke cultuur bedrijven zijn daarom ook wendbaarder en innovatiever dan gemiddeld.

Bedrijven met sterke cultuur zijn commercieel aantrekkelijker.

Het succes van een bedrijf wordt niet meer alleen uitgedrukt in financiële grootheden als omzet en winst. De kritische consument en alle andere stakeholders verlangen van een bedrijf dat het van toegevoegde waarde is voor de omgeving waarin ze leven. Er wordt gelet op de maatschappelijke, sociale, ecologische footprint van het bedrijf. Uit onderzoek blijkt in dit kader dat de manier waarop een bedrijf omgaat met zijn werknemers een van de belangrijkste wegingsfactoren in de loyaliteitsafweging van de consument is. En consumenten kijken dwars door organisaties heen vandaag de dag. Met een paar drukken op de knop heeft de consument een heel aardig en betrouwbaar beeld van de organisatie.

Dat betekent ook dat purpose, passie en cultuur niet gespeeld kunnen worden. Het is geen trucje. Het is geen kwestie van een middagje brainstormen om op basis van insights verkregen uit een stakeholder analyse een wenselijk verhaal te ontwikkelen. Het verhaal van de organisatie moet authentiek zijn en gedestilleerd worden in de ware identiteit van het bedrijf.

De bekendheid met het verhaal en de uitstraling van de sterke bedrijfscultuur maken dat het vertrouwen van stakeholders in het bedrijf zal groeien en dat men meer bereid is ‘zaken’ te doen. En dat maakt dat purpose gedreven bedrijven met een positieve sterke cultuur succesvoller zijn. Een paar cijfers (bron Gallup):

 • De gemiddelde omzet van sterke cultuurbedrijven met een hoge medewerker betrokkenheid is meer dan 20% hoger dan het gemiddelde;
 • Ook het gemiddelde netto resultaat is meer dan 20% hoger bij bedrijven met een sterke cultuur en hoge medewerker betrokkenheid;
 • De aandeelhouderswaarde van deze bedrijven is gemiddeld meer dan 20% hoger.

Wilt u meer weten over ons, onze werkwijze en wat wij ook voor uw organisatie kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk per email: info@cultureclubcompany.nl of bel: 010 261 32 36.