Wat maakt een sterke bedrijfscultuur


Men definieert bedrijfscultuur over het algemeen als: ‘de manier waarop de dingen hier gaan’. Bedrijfscultuur gaat over houding en gedrag van mensen, waarbij beide vandaag de dag  (en terecht) veel en vaak worden ondersteund met technologie en systemen. Houding en gedrag dat richting en lading krijgt door het streven naar overkoepelde doelen (missie, purpose) en een set van normen en waarden. De kracht van een bedrijfscultuur wordt bepaald door:

 1. De kwaliteit van ‘Het Verhaal’ van de organisatie. Het het bedrijf een krachtig, relevant, geloofwaardig verhaal te vertellen? Onderdeel hiervan zijn onder andere: purpose, visie, missie, strategie, aanpak, identiteit en verleden;
 2. De mate waarin houding en gedrag, de ondersteunende systemen en de dagelijkse praktijk in lijn liggen met ‘Het Verhaal’ en met elkaar. De schijf van 6 voor de bedrijfscultuur is hierin een goed sturingsinstrument;
 3. De mate waarin er zich ‘gaten’ (gaps) in het geheel openbaren en ervaren worden (beleefd worden) door medewerkers. Ofwel de mate waarin het werkelijke gedrag in de organisatie (hoe het gepercipieerd en beleefd wordt door medewerkers) afwijkt van de geloofsbrieven en gedeelde overtuigingen en identiteit.

10 Voorbeelden van veelvoorkomende ‘gaten’ (gaps) in bedrijfscultuur

In de praktijk komen wij natuurlijk vele ‘gaten’ tegen: groot en klein, desastreus en niet zo erg, direct opvallend en onder de radar, makkelijk op te lossen en hardnekkig en diepgeworteld enzovoort. We geven ter illustratie een paar voorbeelden van veel voorkomende gaten die zeer bepalend kunnen zijn voor een falende bedrijfscultuur.

 1. We zijn een lerende, innovatieve organisatie, maar in werkelijkheid wordt structureel geen tijd en ruimte vrijgemaakt voor studie en ontwikkeling;
 2. Wij zijn een lerende, innovatieve organisatie, maar in werkelijkheid worden fouten maken je aangerekend;
 3. Wij waarderen ondernemerschap en eigen initiatief, maar in werkelijkheid zijn het de keurige ‘volgers’ die een promotie krijgen;
 4. Wij willen spelen in de ‘Champions League’, maar ik werkelijkheid blijken dit alleen mooie woorden te zijn. De juiste omstandigheden om op dit hoogste niveau mee te kunnen spelen worden niet gecreëerd
 5. Wij streven naar een goede ‘work-life-balance’, maar in werkelijkheid wordt er verwacht dat je altijd door buffelt, lange dagen maakt en ook thuis nog even doorpakt;
 6. Wij willen de beste zijn, daarom zijn we heel kritisch in de beoordeling van medewerkers, maar in de praktijk worden tegelijkertijd ‘kneuzen’ aangenomen en blijft die ene collega die ook maar niet wil deugen maar toevallig een goede ingang heeft bij het management ook maar zitten;
 7. We willen graag een hoge betrokkenheid van medewerkers maar in werkelijkheid worden alle beslissingen top down, achter gesloten deuren genomen.
 8. We willen wel graag groeien, de beste zijn, wereldkampioen worden etcetera, maar we hebben eigenlijk geen verhaal. We doen niet meer dan ons best en wat de meeste andere bedrijven net zo doen;
 9. We hebben wel een heel goed verhaal te vertellen en er is een duidelijke strategie uitgestippeld, we zijn alleen vergeten onze mensen hierin mee te nemen;
 10. Het leiderschap van de organisatie is niet in staat of bij machte om de gewenste bedrijfscultuur, de noodzakelijke verandering te dragen

The Culture Club Company adviseert bedrijven en organisaties bij het verkrijgen van een sterke bedrijfscultuur. Meer weten? Neem contact met ons op: info@cultureclubcompany.nl