Zorgt Corona voor exodus van talent?


Een goede, wellicht wat dramatische vraag en het zou inderdaad heel goed kunnen dat er een grotere uitstroom bij bedrijven gaat komen dan dat we gewend zijn. Het is in ieder geval de kop van een artikel van Sam Alberti en Suki Sandhu dat op 15 april jl. is gepubliceerd op HRD Connect. We geven hier een paar highlights uit dit artikel, waarbij we ons natuurlijk moeten realiseren dat de situatie in het buitenland kan verschillen van die specifiek in Nederland.

  • Als organisatie toegang hebben/krijgen tot de noodzakelijke kennis en vaardigheden om de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie tot een goed einde te brengen wordt door 80% van de CEO’s gezien als enigszins tot extreem zorgwekkend aldus de 22e PWC Annual Global CEO Survey. De grootste crisis sinds generaties maakt deze uitdaging nog veel groter;
  • Er is bewijs dat zo’n exodus wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Een McKinsey onderzoek toont het beeld van een Europees Industrieel Bedrijf waar 104 mensen stellen te willen vertrekken. 44 hiervan worden gezien als cruciaal voor het succes van de organisatie;
  • Een studie van het Workinstitute toont dat 75% van het verloop in organisaties voorkomen kan worden;
  • Organisaties zullen moeten reageren en zullen zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Sandhu stelt dat sommige organisaties hiervoor goed ingericht zijn, maar anderen zeker niet. Helemaal als deze zijn gevangen in een ‘traditionele’ bedrijfscultuur;
  • Volgens Sandhu ontdekken veel werknemers nu de ware aard van de organisatie waarvoor ze werken en het leiderschap ervan, hetgeen zeer bepalend is voor toekomstige loopbaanbeslissingen;
  • Engagement en communicatie zijn essentieel. Een studie hierover onder 1000 werknemers stelt dat 2/3 van deze groep overweegt op te stappen puur en allen als gevolg van een gebrek aan erkenning en communicatie in de werkomgeving. Zonder communicatie verlies je het vertrouwen en dit win je maar heel moeilijk weer terug;
  • Naast een gebrek aan betrokkenheid en communicatie schort het in veel organisaties aan aanpassingsvermogen en flexibiliteit;
  • De crisis zet medewerkers (met name de Millenials en in nog sterkere mate de talentvolle Millenials) aan tot nadenken: waarom doe ik dit iedere dag? Wil ik dat blijven doen of ga ik veranderen? Kies ik voor iets anders? Zij waren sowieso al de generatie die anders kijken naar zaken als werk, werkomgeving, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling;
  • De Coronacrisis verandert het landschap van de arbeidsmarkt voor talenten drastisch, op dit moment en voor de komende jaren.

Een recent eigen onderzoek van The Culture Club Company ondersteunt de constateringen en conclusies in dit artikel. Zo blijft uit dit onderzoek dat 29% van de werknemers stelt dat de kans dat zij op zoek gaan naar een ander werk de afgelopen periode (veel) groter is geworden. Ook blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 61% van de werknemers zich niet of slechts enigszins betrokken voelen bij de ontwikkelingen van de organisatie waarvoor ze werken.

Wilt u meer weten over het vinden, binden en boeien van (talentvolle) medewerkers? Hoe u kunt voorkomen dat er onnodig en ongewenst medewerkers uw organisatie verlaten? Neem dan contact met ons op. dan kan heel gemakkelijk via het contactformulier. U kunt ons ook gewoon mailen op info@cultureclubcompany.nl