Waarde eNPS meting nog vaak onbekend.


The Culture Club Company meet met enige regelmaat de eNPS score binnen bedrijven. Nu kent vrijwel iedereen inmiddels wel het begrip Net Promoter Score, waar dit voor staat en hoe deze berekend wordt.  Maar dat je dit zelfde onderzoek ook op arbeidsmarkt met Employer Branding doeleinden kunt doen is gek genoeg nog veel minder bekend. Voor de ‘gewone’ Net Promotor Score wordt de klant van een bedrijf gevraagd op een schaal van 1 tot 10 aan te geven in welke mate hij of zij het bedrijf zal aanbevelen bij zijn of haar beste vrienden en kennissen. Trek van het percentage dat een 9 of 10 geeft het percentage dat een 6 of lager geeft af en je hebt de Netto Promoter Score. Heel simpel.

Wat is eNPS en hoe werkt het?

verloop lagerMet de eNPS kun je heel snel en gemakkelijk meten in hoeverre medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en tevreden zijn met hun werkgever. Het drukt de mate waarin werknemers het bedrijf aan hun beste vrienden de organisatie zullen aanprijzen als mogelijke werkgever. Net als de ‘gewone’ Net

Promoter Score werkt het verbluffend eenvoudig. Op een schaal van 1 tot 10, wordt aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat de beste vriendin of vriend geadviseerd zou worden ook bij Bedrijf X te komen werken. Uiteraard in een functie die past?

Drie eNPS groepen

verbinding medewerkers

Op basis van deze vraag worden medewerkers verdeeld in drie categorieën.

  1. Zij die een cijfer geven tussen 0 – 6 noemen we: Tegenstanders. Zij zijn medewerkers die het werken bij het bedrijf in feite afraden.
  2. Zij die een cijfer geven van een 7 of een 8 noemen we Passieven. Zij zijn gemiddeld tevreden of neutraal, maar voelen zich niet echt verbonden met de organisatie. Tonen weinig tot geen eigenaarschap. En zullen de organisatie ook niet actief ‘verkopen’ aan hun vrienden.
  3. Zij die een cijfer geven van een 9 of een 10 zijn ware Promotors van het bedrijf als werkgever. Promotors zijn individueel actief in het (aan)prijzen van de organisatie als werkomgeving.

De eNPS is de uitkomst van de formule: Promotors – Tegenstanders = eNPS. Dit kan dus een getal zijn van -100 tot +100. Scores onder de 0 duiden op een organisatie waar  wat aan de hand is en waar veel te winnen is door te werken aan Medewerker Verbondenheid (Employee Engagement). Bedrijven en afdelingen waar scores van boven de 50 worden gehaald kunnen gezien worden als goed en gezond die gekoesterd moeten worden of als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor de rest van het bedrijf.

Waarde eNPS

aanbeveling door medewerkersBedrijven die een hoge eNPS score weten te halen, scoren ook hoog op inspiratie, betrokkenheid, passie, optimisme en vertrouwen bij medewerkers. En als je hier dan de inmiddels bekende uitspraak van Richard Branson bij betrekt: “Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.” Dan snap je direct wat goed gemotiveerde medewerkers en een sterke bedrijfscultuur betekenen voor het vergroten van duurzaam succes van de organisatie.

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company ook uw organisatie kan helpen met het meten en analyseren van een eNPS score? Neem dan contact op met Jeroen Kaal, kaal@cultureclubcompany.nl of bellen kan ook: 06 215 37 412.