Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Klantsituaties


Situaties waarin u het verschil kunt maken.

Klantsituaties
Slider

Voor organisaties die succesvol willen zijn en zich verder willen ontwikkelen in deze dynamische tijden, is verandering onvermijdelijk. Organisaties moeten wendbaar zijn, innovatief en ondernemend. Moeten snel en soepel kunnen mee gaan in nieuwe ontwikkelingen en slagvaardig kunnen inspelen op kansen die zich aandienen. Het kunnen beschikken over de juiste mensen en de juiste bedrijfscultuur is dan cruciaal. Want mensen maken het verschil en betrokken mensen doen dat nog veel meer.

The Culture Club Company kan u helpen in deze situaties het verschil te maken en uw organisatie duurzaam succesvoller te laten zijn:

Op kansen willen inspelen

Het gaat lekker met de organisatie. Kansen dienen zich aan. Maar daarvoor moet er wel geschakeld worden. Moet de organisatie onder druk gezet worden. Nodig is de volle aandacht, passie, geloof en vertrouwen. Dat medewerkers begrijpen waar het heen gaat. En waarom.

Groei strategie inzetten

De organisatie merkt dat groei niet meer vanzelf komt. Nodig is verandering op vele terreinen. Het oude vertrouwde moet plaats maken voor het nieuwe en onbekende. Essentieel is dan dat medewerkers zich betrokken voelen en ‘eigenaarschap’ tonen. En met passie de purpose willen waarmaken.

Van Start up naar Scale up

De organisatie groeit en groeit nog meer. Soms stormachtig. Managementlijnen worden langer. Er komen steeds meer nieuwe mensen bij. Van buiten. Meer vestigingen en activiteiten. Essentieel voor duurzaam succes is dan de unieke identiteit weten vast te houden en te borgen voor de toekomst.

Meer Trots en Elan in organisatie

De organisatie heeft de laatste jaren het nodige meegemaakt. Er is wellicht een paar keer gereorganiseerd en is soms te opportunistisch geweest. Nu dienen nieuwe kansen zich aan. Plannen liggen klaar. Gewenst is nieuw elan, geloof in eigen kunnen en meer trots op ‘wie we zijn’.

Reorganisatie doorvoeren

De organisatie gaat op de schop. Het moet klantgerichter. Ondernemender en innovatiever. De organisatie moet wendbaarder worden. Nodig is dan purpose, passie, overtuiging en vertrouwen. En medewerkers moeten zich verbonden voelen met met waar de organisatie voor gaat en staat.

Fusie: naar één identiteit

Twee organisaties gaan samen verder. Essentieel is dan één sterke identiteit en toekomstvisie voor het nieuwe bedrijf. Een die medewerkers en andere stakeholders met elkaar verbindt. Wat zorgt voor vertrouwen, passie en eigenaarschap waardoor iedereen dat stapje extra gaat zetten.

Ondernemende cultuur gewenst

De organisatie blijkt te afwachtend en te weinig ondernemend te zijn. Nodig is nieuw elan. Het vuurtje in de organisatie moet flink opgestookt worden, waardoor er beweging komt en nieuw succes. Iedereen die belangrijk is voor het realiseren van dit succes moet geïnspireerd raken mee te willen doen.

Onduidelijkheid over strategie

Er is hard gewerkt aan nieuwe strategie, implementatieplannen zijn geschreven. Deze blijken voor de organisatie echter te abstract. Medewerkers snappen en voelen onvoldoende waar het heen gaat en waarom. Energie gaat verloren, frustraties nemen toe. En duurzaam succes blijft uit.

Nut van verandering inzien

Veranderingen zijn nodig om nieuw duurzaam succes voor de toekomst te garanderen. Maar veranderingen zijn niet populair en al helemaal niet als stakeholders deze nu nog niet nodig achten of niet goed aanvoelen waarom ze nodig zijn. Gevolg: geen steun, geen energie, geen resultaat.

Innovatief vermogen opvoeren

Medewerkers voelen zich te weinig betrokken bij de toekomst en het succes van de organisatie. Employee Engagement is laag. Dat maakt dat medewerkers geremd en terughoudend zijn in het aandragen van goede ideeën en verbeterpunten. Gevolg: verbetering en innovatie blijft achter.

Reputatie en imago moet beter

Er leven verkeerde opvattingen over het bedrijf en er is sprake van negatieve beeldvorming. Stakeholders geven onvoldoende vertrouwen (license to operate) waardoor duurzaam succes uitblijft. Nodig is dat het bedrijf stakeholders invoelbaar duidelijk maakt waar het werkelijk voor gaat en staat.

Onvoldoende wervingskracht

De organisatie toont zich als mogelijke werkgever onvoldoende aantrekkelijk, met als gevolg dat het onvoldoende in staat is het juiste (top)talent aan te trekken en te behouden. Met als gevolg dat de organisatie zich niet goed kan door ontwikkelen en achter blijft op doelen en concurrentie.

Samenwerking met Start-ups

Organisaties kunnen veel succes halen door samenwerking te zoeken met innovatieve Start-ups. Deze samenwerkingen komen alleen goed uit de verf als er sprake is van een culturele match. Het benoemen en delen van Purpose en Passie is dan een belangrijke eerste stap naar gezamenlijk duurzaam succes.

Digitale transformatie nodig

Als een organisatie een digitale transformatie moet doorzetten om relevant en succesvol te blijven, is alleen technologische vernieuwing niet genoeg. Disruptieve innovatie vraagt ook om een sterke en wendbare cultuur. Motivatie en betrokkenheid van medewerkers en stakeholders is essentieel.

Personeelstekort remt resultaat

Het bedrijf wordt in zijn ontwikkeling en realisatie van de plannen geremd als gevolg van een tekort aan goede mensen. Er wordt hard gewerkt om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar het gaat zeker niet gemakkelijk. Nodig is een krachtig Employer Brand en een effectieve wervingsstrategie.