Purpose is heldere Poolster.


Als een bedrijf een vliegtuig zou zijn, zou het lampje ‘fasten your seatbelts’ branden en zou de cockpit waarschuwen voor turbulentie. Want een ding is zeker, de komende jaren zullen zeer uitdagend blijven. Bedrijven moeten zich in hoog tempo kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Moeten snel en vloeibaar kunnen bewegen. Moeten digitaliseren en innoveren. Moeten veranderen en soms zelfs zichzelf opnieuw uitvinden.

En veel tijd krijg je niet. Wat nu nog bijna onvoorstelbaar is, is morgen mogelijk en overmorgen geweest. Het is dus moeilijk – en misschien ook zelfs niet meer zo zinvol – om een meerjaren strategie te ontwikkelen. Niet voor niets hoor je in directiekamers van bedrijven op dit moment veel de woorden: agile, lean en smart.

Moderne, snelgroeiende bedrijven zoeken hun heil dan ook in het vestigen van een organisatie met een ondernemende, open bedrijfscultuur gericht op permanente ontwikkeling, samenwerking en het voortvarend zetten van concrete stappen onderweg naar een aansprekend hoger doel. In goed Nederlands ook wel purpose genoemd.

Des te beter het bedrijf er in slaagt zijn identiteit, waarden, passie en purpose over het voetlicht te brengen, des te beter het er in zal slagen om duurzame verbinding te maken met stakeholders.

In zo’n cultuur draait het vooral om samenwerking. Hechte samenwerking tussen mensen die hun talenten en ideeën willen inzetten om het bereiken van een gezamenlijke purpose dichterbij te brengen. Dat gebeurt al lang niet meer alleen in de klassieke vorm van het dienstverband. Je ziet allerlei nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, denk aan: flexwerken, ketenintegratie, co-creatie en de vorming van doelgerichte ecosystemen. Ter illustratie: om te komen tot een waardering van 1 miljard dollar had Instagram 2 jaar nodig en deed dit met 13 eigen medewerkers. Het ter ziele gegane wereldconcern Kodak bereikte dezelfde waardering na 74 jaar met 75.000 medewerkers op de pay roll. Veelzeggend.

Als je talenten gericht met elkaar wil laten samenwerken, als je gepassioneerde teams wil hebben die met een gevoel van eigenaarschap resultaat nastreven, is het van essentieel belang dat iedereen heel goed weet waar de organisatie voor gaat en staat. Des te beter het bedrijf er in slaagt zijn identiteit, waarden, passie en purpose over het voetlicht weet te brengen, des te beter het er in zal slagen om duurzame verbinding te maken met stakeholders en hun sympathie en vertrouwen te winnen. Absolute voorwaarden voor duurzaam succes.

Maar daarnaast is het voor iedereen in de organisatie zelf ook heel prettig en waardevol om in deze turbulente tijden, waarin het bedrijf ‘vloeibaar’ en wendbaar moet zijn, heel goed te weten waar het bedrijf voor gaat en staat. Juist in tijden waarin alles beweegt is het belangrijk een heldere Poolster aan het firmament te hebben, die richting en houvast geeft en voorkomt dat je als onderneming gaat zwalken.

Wilt u meer weten over hoe The Culture Club Company ook uw organisatie kan adviseren en ondersteunen neem dan contact met ons op. Dat kan gemakkelijk door ons een mailtje te sturen: info@cultureclubcompany.nl. U kunt ook direct bellen met Jeroen Kaal: 06 215 37 412.