Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Purpose: de sleutel tot succes voor bedrijven


Purpose: de sleutel tot succes voor bedrijven.

Heeft u een goed antwoord op de vraag: waarom zijn wij op aarde?


Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor bedrijven.

Veel bedrijven zijn op de oude en vertrouwde managementleest gebouwd. Bovendien zijn veel bedrijven de afgelopen jaren vooral bezig geweest met overleven. Dit heeft er voor gezorgd dat bedrijven zichzelf in een bepaalde modus hebben gezet. Nu moeten bedrijven zich vernieuwen, soms zelfs opnieuw uitvinden. Moeten hoe dan ook innovatief en wendbaar zijn. Of zoals sommigen het zelfs stellen: vloeibaar zijn.

Daarmee komt de vertrouwde hiërarchische structuur, de organisatie als hark, onder druk te staan. Besluitvorming – eigenlijk ook al een ouderwets woord – moet snel kunnen gaan want kunnen beschikken over reactievermogen en veerkracht is heel belangrijk. En daar helpt een formele organisatie met verschillende managementlagen en trage besluitvormingsprocedures niet bij. En wellicht om op zich begrijpelijke redenen, maar dit zien we in deze tijden van ‘compliance’ nog veel terug binnen de bedrijven.

Waar het om gaat is dat er in organisatie die een cultuurverandering moet ondergaan er een groot beroep gedaan wordt op het leiderschap van die organisatie. En dat er een nieuwe balans gevonden wordt tussen loslaten en controleren. Dat vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap. Eén die niet meer is gebaseerd op hiërarchie en op ‘command and control’ maar één op gedeelde purpose, passie en waarden.

Als leider van een onderneming moet je vooral durven leren, innoveren en veranderen, terwijl ondanks al deze onzekerheden en permanente verbouwing de verkoop gewoon door gaat. Dat vraagt om een enorme dosis enthousiasme, motivatie, vasthoudendheid, overtuiging en doelgerichtheid. In andere woorden, het vraagt om purpose, passie en waarden. Of purpose en cultuur zo u wilt. Het wel of niet aanwezig zijn van deze factoren en de mate waarin, zorgt voor het verschil of een leider wel of niet succesvol is in het ontwikkelen van het bedrijf. De gehele cultuur van een bedrijf, met alles wat daarbij komt kijken, moet purpose gedreven zijn.

Wat is Purpose?

Het was Aaron Hurst die het idee van de purpose economie heeft geïntroduceerd. Hij stelt dat we na de agrarische, industriële en informatie-economie in een nieuw tijdperk zijn beland: de purpose-economie. Hij onderscheidt drie niveaus van purpose:

  1. Persoonlijke purpose (ontwikkeling): persoonlijke groei door je passie en talenten optimaal en gericht te kunnen inzetten;
  2. Sociale purpose (relaties): het aangaan en ontwikkelen van relaties in je werk die betekenisvol voor je zijn;
  3. Maatschappelijke purpose (impact): door relevantie en impact van je handelen, bijdragen aan iets dat groter is dan jezelf.

Je bent het sterkst als leider als je alle drie de niveaus weet aan te spreken en te combineren tot één purpose: waar sta en ga je voor als bedrijf en als persoon.

Purpose overstijgt visie, missie en waarden.

Wij gebruiken overigens bewust het Engelse woord Purpose. Dat doen we om geen betekenis te verliezen, want de Nederlandse vertaling als ‘visie’ of ‘missie’ of ‘waarden’ dekt de lading niet. Visie beschrijft hoe de organisatie er over een paar jaar uit zal zien. Missie stelt wat daarvoor bereikt moet worden. En waarden geven belangrijke principes en gedragsregels die kenmerkend zijn voor de gewenste bedrijfscultuur. Purpose overstijgt al deze begrippen. Purpose is het antwoord op de fundamentele vraag: waarom zijn wij op aarde? Ofwel: Wat is ons bestaansrecht? Welke waarde voegen wij toe aan onze leefomgeving? Purpose is gebaseerd op een morele overtuiging en keuze.

Purpose vergroot prestaties.

Het was al in 1986 dat J.B. Barney in The Academy of Management Review publiceerde dat bedrijfscultuur ‘a source of sustained competitive advantage’ is. Rosabeth Moss Kanter publiceert in 2011 in Harvard Business Review de uitkomsten van haar onderzoek waarin zij concludeert dat bedrijven die een goed antwoord hebben op de ‘waar-gaan-en-staan-wij-voor-vraag’ de bedrijven die dat niet hebben overklassen in prestaties.

Yuri van Geest adviseert in zijn bestseller Exponential Organisations dat de eerste en meest belangrijke stap die je moet zetten om een succesvolle exponentieel groeiende onderneming te worden, het hebben van een Massive Transformative Purpose (MTP )is.

En er is veel meer bewijs gekomen van de grote bedrijfseconomische waarde van een sterke purpose en bijbehorende bedrijfscultuur. World Economic Forum, PWC, KPMG, EY/Beacon, McKinsey, Gallup, allen hebben inmiddels onderzoeken gepubliceerd, waarin telkens weer dezelfde conclusie getrokken wordt: bedrijven met een relevante purpose en een sterke cultuur zijn aantrekkelijker voor talentvolle medewerkers om voor te werken, voor klanten om bij te kopen, voor partners om mee samen te werken, voor leveranciers om aan te leveren en voor financiers om in te investeren. Ofwel, het maakt bedrijven aantrekkelijker voor alle stakeholders en daarmee aanmerkelijk succesvoller. Niet alleen in reputatie, maar ook in keiharde kpi’s in alle smaken en geuren.

De weg naar duurzaam succes.

Het is dan ook niet vreemd dat veel bedrijven het purpose-denken inmiddels hebben omarmt en de ontwikkeling van een sterke bedrijfscultuur tot een beleidsspeerpunt hebben gemaakt. Daarbij moet op een aantal zaken goed gelet worden.

Talk the walk en walk the talk

Alleen het hebben van een relevante purpose is al effectief gebleken, maar als meer en meer stakeholders het bedrijf er om herkennen en erkennen, neemt het positieve effect ervan op de business alleen maar toe. Het is dus belangrijk dat de organisatie zijn purpose en cultuur weet uit te dragen. Communicatie is daarbij belangrijk, maar ook gedrag. Als het gedrag niet consistent en congruent is met de purpose en de bedrijfscultuur, dan staat de geloofwaardigheid van het bedrijf direct ter discussie. Om als bedrijf en leiders ervan onder alle omstandigheden en verleidingen dicht bij jezelf te blijven en een rechte rug te houden, vereist moed. Deze moed wordt echter in veel gevallen beloond.

Verdien vertrouwen

Uit recente onderzoeken (w.o. Edelman Trust Barometer) blijkt dat de leiders van bedrijven zich grote zorgen maken over het gebrek aan vertrouwen in ondernemingen. Tevens blijkt dat de CEO zelf wordt gezien als de minst betrouwbare bron van informatie over het bedrijf. Mensen prikken direct door kletspraat heen. Voelen goed aan wanneer er naar de mond gepraat wordt. Dat maakt dat het tonen van purpose en bedrijfscultuur geen trucje kan zijn. Het is geen kwestie van een reclamebureau opdracht geven om een goed verhaal voor het bedrijf te bedenken. Of een middagje brainstormen rondom een lege flipover op basis van inzichten verkregen uit marktonderzoek. Het moet van binnenuit komen en oprecht zijn anders gaat het niet vliegen.

Waak voor wezenloosheid

Wat in de praktijk nog veel voorkomt is wezenloosheid. De purpose, maar ook zaken als de missie, visie en waarden van het bedrijf, worden beschreven in emotieloze branche-eigen turbotaal. Het zijn vaak aaneenschakelingen van holle uitwisselbare kreten. Wat bedrijven zich goed moeten realiseren is dat mensen relaties aangaan met mensen, niet met bedrijven en merken en al helemaal niet als deze abstract en ‘nietszeggend’ zijn. Dus moeten bedrijven vooral ook hun karakter, menselijk gezicht en zachte kant tonen.

Wat te doen.

Ieder bedrijf moet zijn eigen weg weten te vinden, maar de sleutel naar succes ligt in het beschikken over een relevante purpose en een sterke dragende bedrijfscultuur die in elkaars verlengde liggen. Als lakmoesproef hiervoor zou u zich eens de volgende vragen kunnen stellen:

  1. Hebben wij een goed antwoord op de vraag: waarom zijn wij op aarde?
  2. Weerspiegelt onze bedrijfscultuur de purpose van het bedrijf?
  3. Tonen medewerkers van het bedrijf ‘eigenaarschap’ voor purpose en bedrijfscultuur?
  4. Ervaren onze belangrijkste stakeholders onze purpose en bedrijfscultuur voldoende en als positief?


BedrijfscultuurEn tot slot willen wij u nog de tip geven om ook onze whitepaper Bedrijfscultuur is Big Business te lezen. Hierin worden meer goede redenen gegeven waarom bedrijven moeten streven naar een relevante purpose en een sterke cultuur. U kunt deze whitepaper hier gratis downloaden. Klik hier voor een compleet overzicht van alle beschikbare whitepapers.

 

 

 

Onze content voor ING