10 Lessen over Cultuurverandering


Op de vraag of Kathleen Hogan, Chief People Officer (CPO) van Microsoft, meer wil vertellen over wat zij de afgelopen drie jaren heeft geleerd van het Cultuurveranderingsproces in het bedrijf, geeft zij een open en eerlijk antwoord door 10 lessen te delen. Zij stelt dat Cultuur een hot topic moet zijn voor bedrijven. Zelf is ze nadrukkelijk betrokken geweest bij de ingrijpende cultuurverandering binnen Microsoft. Een bedrijf dat de laatste jaren ‘zijn ziel’ weer heeft teruggevonden, volgens Hogan. De tien lessen van haar zijn:

#1 Eer je verleden, bepaal je toekomst.

Wanneer cultuurverandering nodig is, zijn mensen geneigd de dingen die vandaag gebeuren boven die van gisteren te stellen. Je verleden is echter altijd het fundament waar je de toekomst op bouwt. Veel medewerkers zijn ook trots op wat er is bereikt. Het bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van de onderneming. Dus je moet goed nagaan wat je meeneemt naar de toekomst en wat je bewust achter laat.

#2 Kies. Houdt het simpel, maar strategisch.

Binnen Microsoft waren ontelbare definities en omschrijvingen van de gewenste bedrijfscultuur naast elkaar in omloop. Er moesten duidelijke keuzes worden gemaakt. Na een proces wat in totaal 8 maanden heeft geduurd en waarbij Microsoft zich heeft laten adviseren en faciliteren door externe specialisten is een “Growth Mindset’ geformuleerd. Hierin zijn drie kernwaarden benoemd die ten dienste staan van het Business Ideaal van Microsoft: “Making a Difference”. De drie kernwaarden zijn: ‘Customer Obsessed’, ‘Diverse and Inclusive’ en ‘One Microsoft’.

#3 Je kunt niet doen alsof, je kunt cultuur niet ‘faken’.

Om een cultuur duurzaam te veranderen moeten leiders, directies en managers de nieuwe cultuur omarmen en uitdragen in alles wat ze doen (en niet doen). En het moet echt zijn. Er moet echt iets veranderen. Mensen voelen feilloos aan of e.e.a. gemeend  of gespeelt is.

#4 Zorg er voor dat cultuur missie gedreven is.

Volgens Hogan gaat het niet alleen om cultuur. Het is belangrijk dat cultuur hand in hand gaat met een purpose, een missie (of zoals The Culture Club Company het bij voorkeur noemt: een Business Ideaal). Ook zij heeft ervaren dat het merendeel van talentvolle mensen werk willen doen wat ‘iets betekent’, ‘wat een verschil maakt’. En terwijl strategie tijdelijk is, is de levensduur van cultuur veel langer. Cultuur gecombineerd met een Business Ideaal stelt medewerkers in staat de onderneming als een platform te gebruiken om tegemoet te komen aan hun persoonlijke aspiraties en passies.

#5 Voer kleine en grote veranderingen door met symbolische waarde.

Als je eenmaal hebt bepaald wat de gewenste cultuur is, is het belangrijk zo snel mogelijk te bewijzen dat dingen veranderen in de juiste richting. Zoals succes doet geloven, helpt het als medewerkers direct de implicaties van de keuze ervaren in het aanpassen van beleid, systemen, procedures, gedrag, events, overtuigingen, communicatie enzovoort.

#6 Zorg dat het authentiek is, past bij de identiteit van de onderneming.

Vervolgens moet de cultuur ingebed moet worden in al het menselijk handelen binnen de onderneming en verder gaan dat hiervoor genoemde symbolische veranderingen op korte termijn.

#7 Communiceer, communiceer, communiceer.

Hier wordt over het algemeen te lichtvaardig over gedacht. We leggen het een keer uit en misschien nog een keer en ga over tot de orde van de dag. Wat nodig is herhaling, herhaling en nog eens herhaling. Er moet op de trom geslagen blijven worden om de gewenste cultuur top of mind te houden. Het juist de orde van de dag die vaak voor verwatering zorgt en vertroebelt.

#8 Gebruik slimme technologie om te versnellen.

Dat geldt zeker voor een high tech firma als Microsoft, maar net zo goed voor alle anderen. Technologie kan voor belangrijke ondersteuning zorgen bij het vestigen van de gewenste cultuur. Denk aan het meten en analyseren van cultuurkracht. Het ontkrachten van mythes en veronderstellingen. Sneller en beter delen van kennis en ervaring. Realiseren van meer onderlinge verbondenheid.

#9 Alle hens aan dek.

Als je een cultuurverandering succesvol wil doorvoeren moet binnen het bedrijf alles en iedereen meedoen. Zonder uitzonderingen. Er ontstaat snel cynisme en wantrouwen als medewerkers ervaren dat de soep niet zo heet gegeten hoeft te worden als zij opgediend wordt.

#10 Blijf bescheiden en houd koers.

Denk nooit dat je er bent. Cultuur vraagt iedere dag aandacht.

 

Wilt u meer weten over hoe The Culture Club Company de cultuur in uw organisatie kan versterken? Neem dan contact op met Jeroen Kaal. Email: kaal@cultureclubcompany.nl of bel: 06 215 37 412.