5 Misvattingen over Bedrijfscultuur


In Management Team van 2 november 2017 schrijft Ronald Meijers, partner bij Deloitte verantwoordelijk voor Organizational Change & Leadership, in zijn column over een aantal diepgewortelde misvattingen over cultuur. Volgens Meijers zijn deze misvattingen een verklaring voor waarom zoveel bedrijven wel zeggen dat organisatiecultuur heel belangrijk is, maar eigenlijk geen idee hebben hoe ze het kunnen beïnvloeden.

Misvatting 1: Cultuur is een randvoorwaarde voor strategie. Nee, want als strategie betekent: handelswijze om doelen te bereiken, dan is het duidelijk dat strategie onderdeel is van de cultuur en geen randvoorwaarde.

Misvatting 2: Cultuur is onveranderbaar. Nee, want het verandert iedere dag en kent verschillende lagen die wel degelijk te managen zijn.

Misvatting 3: Cultuur is soft. Meijers stelt dat het niet zo zeer soft is, als wel complex; “Het is een product van de hele groep en de top heeft het handelen van die groep niet aan een touwtje. Vooral als die top denkt het via formele machtsmiddelen te manipuleren. De kans is dan groot dat de echte cultuurdragers niet in de lijn te vinden zijn, omdat mensen nu eenmaal harder lopen als ze echt gemotiveerd zijn.”  In de praktijk wordt iedere dag weer aangetoond dat het ontwikkelen van de ‘zachte kant’ van de onderneming keiharde business oplevert voor een onderneming die beter wil presteren.

Misvatting 4: Cultuur is niet meetbaar. Nee, ook niet waar. Meijers hierover: “De cultuur van je eigen organisatie begrijpen is zo’n beetje net zo moeilijk als jezelf kennen. Maar het is wel degelijk meetbaar. Want vrijwel alles wat merkbaar is, kunnen we tegenwoordig in nullen en enen omzetten. Echter ‘big’ (survey) data zonder ‘small’ (observatie) data geven vals inzicht.”

Misvatting 5: Cultuur veranderen is iets van HR. Nee, het antwoord is hierboven al gegeven. Cultuur is een product van de gehele groep. En kan dus ook alleen middels interventies op verschillende niveaus tegelijk veranderd worden. Het is dus niet iets wat je aan een afdeling of een specifieke discipline binnen de onderneming kan delegeren, terwijl de rest het resultaat van hun inspanning afwacht. Bovendien moet het leadership van de organisatie voorbeeldig  gedrag vertonen.

Lees hier de gehele column.

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company uw organisatie kan helpen met het veranderen van de bedrijfscultuur, neem dan contact op met Jeroen Kaal, kaal@cultureclub.company.