Nieuw analyse-instrument Medewerkers Betrokkenheid ontwikkeld.


In samenwerking met marktonderzoeker Right Minds heeft The Culture Club Company een nieuw tooling ontwikkeld voor het meten van Medewerker Betrokkenheid. In goed Nederlands ook wel Employee Engagement genoemd. Dit was nodig omdat de al op de markt beschikbare instrumenten onvoldoende aandacht hebben voor een aantal essentiële elementen aan de zachte kant van de onderneming.

Zo is er in de nieuwe tooling van The Culture Club Company bijvoorbeeld meer aandacht voor de emotionele beleving van het Business Ideaal van de onderneming en de mate waarin medewerkers zich hierdoor meer verbonden voelen met elkaar en met het bedrijf. En de mate waarin ze er trots en passie aan ontlenen.

 

Jeroen Kaal

Jeroen Kaal (The Culture Club Company) hierover: “De meeste tools gericht op het meten van Medewerker Betrokkenheid gaan vooral in op de onderlinge omgang en dan met name die tussen de manager en de medewerkers en op de mate waarin mensen zich betrokken voelen bij de wijze waarop de uitvoering van het beleid van de organisatie wordt vormgegeven. Voelen mensen zich hierbij betrokken? Worden ze uitgenodigd mee te doen? Belangrijk natuurlijk om zo iets over ‘eigenaarschap’ van medewerkers te kunnen zeggen. Maar dat wordt nog meer waard als dit ook terug te voeren is naar het Business Ideaal van de organisatie. In welke mate voelen mensen zich hierop met elkaar en met de organisatie verbonden en voelen zij zich mede eigenaar van het behaalde resultaat.”

 

Right Minds is een jonge gedreven organisatie met passie om bedrijven beter te laten performen door relevante data te verzamelen, te analyseren en hiermede waardevolle insights te creëren. Zij hebben een achtergrond in research, big data, marketing en e-commerce en bieden opdrachtgevers innovatieve onderzoeksmethoden en respondentenpanels in 7 landen.

 Raymond Vlietstra

Raymond Vlietstra over tooling: “Anno 2018 zijn de technische mogelijkheden onbegrensd. In samenwerking met The Culture Club Company hebben we een instrument ontwikkeld dat inzicht geeft in de betrokkenheid van werknemers. Op basis van de met de tooling verzamelde data kan een gericht advies worden gegeven. Het is zonde dat veel ondernemingen nog sturen op basis van het welbekende onderbuik gevoel. Innovatieve tooling geeft ondernemingen toegang tot zeer waardevolle data. Op basis van deze gegenereerde data en het hieraan gekoppelde advies kunnen ondernemingen gegronde beslissingen nemen. Right Minds heeft als strategisch speerpunt om meer innovatieve tools te ontwikkelen om bedrijven te helpen hun resultaten te behalen.”

Wilt u meer weten? Neem contact op met Jeroen Kaal, mail naar kaal@cultureclubcompany.nl of bel 06-215 37 412.