Zomertip: laat uw bedrijfscultuur eens beschrijven.


Bedrijven met een sterke organisatiecultuur zijn succesvoller dan die met een zwakke bedrijfscultuur. En niet een klein beetje succesvoller maar aanmerkelijk. Deze bedrijven hebben loyalere klanten. Scoren een hogere omzet en maken meer winst. Kennen een veel hogere productiviteit en een lager verzuim. Zijn veel aantrekkelijker als werkgever en zijn dus ook veel beter in staat om de beste talenten op de drukke arbeidsmarkt te vinden en voor langere tijd aan zich te binden. Ze zijn innovatiever, wendbaarder en weerbaarder. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar het beeld is wel duidelijk.

Sterke bedrijfscultuur

Het is dus voor iedere organisatie op zoek naar meer duurzaam succes van groot belang om te werken en te blijven werken aan het neerzetten van een sterke bedrijfscultuur. Vaak wordt gedacht dat de bedrijfscultuur min of meer een gegeven is. Iets wat je er ‘gratis’ bij krijgt als bedrijf.

Het is inderdaad zo dat een bedrijf altijd een organisatiecultuur heeft. Alleen als hier niet dagelijks bewust impliciet en expliciet aandacht aan wordt besteed, dan zal deze in de meeste gevallen niet heel sterk zijn. In die zin is bedrijfscultuur dus zeker geen gegeven en ook zeker niet gratis. Het is wel degelijk iets waar je aan kunt werken. Iets wat je kunt beïnvloeden en veranderen. Een organisatiecultuur kun je sturen, richten en kneden tot de gewenste bedrijfscultuur: de cultuur die het bedrijf veel succesvoller maakt.

Mensen maken het verschil

Het is dan ook best bijzonder om in de praktijk te ervaren dat nog heel veel organisaties hier nog steeds niet bewust bezig zijn. Deze nog altijd nemen zoals die komt (en gaat) of hopen dat er met een paar trucjes en losse onsamenhangende programma’s wonderen gebeuren. Of dat de meeste bedrijven de verbetering van de business nog steeds vooral zoeken door aan de harde kant van de organisatie te blijven sleutelen. Dat is de kant van o.a. financiën, systemen en processen. Maar hiermee is uiteindelijk het verschil niet te maken. Deze is uitwisselbaar en gemakkelijk te kopieren door andere aanbieders in de markt. Het is zoals managementgoeroe Stephan Covey stelt: “The Soft Edge of companies is the only remaining competitive edge in our new economy.”

We zeggen het zo vaak: mensen maken het verschil. En betrokken gemotiveerde mensen nog veel meer. Dus nogmaals: het is voor iedere organisatie van groot strategisch belang om actief te werken aan het versterken van de bedrijfscultuur. Het is belangrijk dat alle medewerkers de gewenste bedrijfscultuur kennen en herkennen. Een eerste goede stap hierin is om de gewenste cultuur eens heel goed te omschrijven. Hoe willen we dat die is? Hoe willen we met elkaar omgaan. Wat zijn de gedeelde opvattingen en motieven? Wat is onze purpose? Het geeft de organisatie een belangrijk strategisch document in handen en een stevige basis voor programma’s, initiatieven en communicatie.

Zomertip

Dus daarom onze zomertip: Laat de bedrijfscultuur van uw organisatie eens goed opschrijven. Destilleer de opvattingen en waarden van de organisatie. Deel dit alles met alle medewerkers in uw organisatie. Praat erover met elkaar. Bespreek wat deze gewenste bedrijfscultuur betekent voor rollen, verantwoordelijkheden. Want verandering rol je op, niet uit. En u zult zien dat ook uw organisatie (nog) een stuk beter gaat draaien.

Wilt u meer informatie over hoe wij ook uw bedrijfscultuur kunnen beschrijven en welke cultuurversterkingsprogramma’s wij zouden voorstellen voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk met het contactformulier. U kunt ook mailen met Jeroen Kaal op kaal@cultureclubcompany.nl of hem direct bellen op 06 215 37 412.