Employee Net Promotor Score is indicator gezondheid organisatie


Een bedrijf is net als alle mensen. Als we fit en gezond zijn, zijn we tot veel in staat. Maar als we dat niet zijn in het tegendeel het geval en runt onze conditie snel achteruit en komen we maar moeilijk tot aansprekende prestaties. Het meten van de Employee Net Promotor Score (eNPS) is een snelle en een eenvoudige manier om een indicatie te krijgen van de gezondheid van een organisatie.

Wat is eNPS?

Het is een snelle, eenvoudige methode om de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en tevreden zijn met hun werkgever te meten. Net als de ‘gewone’ Net Promoter Score onderzoekt de eNPS hoe aannemelijk het is dat werknemers aan hun beste vrienden de organisatie zullen aanbevelen. In dit geval als de beste plek op te gaan werken. De eNPS toont op deze manier de gezondheid van de organisatie en legt verbeterpunten in je organisatie bloot waar uiteindelijk zowel medewerkers van profiteren, maar ook klanten en de organisatie als geheel. In dit kader past het citaat van Richard Branson: “Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.”

Hoe werkt eNPS?

Eigenlijk verbluffend eenvoudig. Centraal staat de vraag: op een schaal van 1 tot 10, hoe groot is de kans dat je je beste vriendin of vriend zal adviseren ook bij Bedrijf X te komen werken in een functie die bij haar of hem past? Op basis van deze vraag worden medewerkers verdeeld in drie categorieën.

  1. Zij die een cijfer geven tussen 0 – 6 noemen we: Tegenstanders (Detractors). Zij zijn medewerkers die het werken bij het bedrijf in feite afraden.
  2. Zij die een cijfer geven van een 7 of een 8 noemen we Passieven (Passives). Zij zijn gemiddeld tevreden of neutraal, maar voelen zich niet echt verbonden met de organisatie. Tonen weinig tot geen eigenaarschap. En zullen de organisatie ook niet actief ‘verkopen’ aan hun vrienden.
  3. Zij die een cijfer geven van een 9 of een 10 zijn ware Promotors (Promoters) van het bedrijf als werkgever. Promotors zijn individueel actief in het (aan)prijzen van de organisatie als werkomgeving.

De eNPS is de uitkomst van de formule: Promotors – Tegenstanders = eNPS. Dit kan dus een getal zijn van -100 tot +100. Scores onder de 0 duiden op een organisatie waar  wat aan de hand is en waar veel te winnen is door te werken aan Medewerker Verbondenheid (Employee Engagement). Bedrijven en afdelingen waar scores van boven de 50 worden gehaald kunnen gezien worden als goed en gezond die gekoesterd moeten worden of als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor de rest van het bedrijf.

“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.”

In bedrijven of afdelingen die hoog scoren ontdek je een hogere mate van inspiratie, verbondenheid, energie, optimisme en vooral ook vertrouwen. Interessant is dan natuurlijk vooral de analyse van de cijfers. Hoe komt het nu dat deze scores zo zijn? Hoe kunnen we ze kunnen opwerken? Of, wat kunnen we leren en gebruiken van goede onderdelen van het bedrijf zodat het geheel beter gaat presteren?

Het is dan van belang dat de meting van de gezondheid van de organisatie regelmatig herhaald wordt om patronen te ontdekken. Om vooruitgang te kunnen meten. Of om achteruitgang tijdig te kunnen signaleren. Want ook hier werkt het net als een medische check up van een mens.

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company ook uw organisatie kan helpen met het meten en analyseren van de gezondheid van uw organisatie? Neem dan contact op met Jeroen Kaal, kaal@cultureclubcompany.nl