Het recept voor groei


De redactie van het blad voor jonge ondernemers Sprout heeft een leuk boekje uitgegeven met de titel Scale, bedoeld als een recept voor groei. Een van de hoofdstukken heeft in het bijzonder onze aandacht, al was het alleen al omdat de titel onze naam bevat: Culture Club. In het artikel gaat het vooral om het verband tussen bedrijfscultuur en de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Of wel de mate waarin een organisatie in staat is de juiste talenten aan te trekken als voorwaarde om te groeien en succesvol te zijn.

In het artikel wordt Pixar oprichter Ed Catmull aangehaald. Hij stelde: “Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze zullen het verprutsen. Geef een matig idee aan een geweldig team en ze verbeteren het of bedenken iets veel beters.”

Hij geeft hiermee uitdrukking aan het grote belang van het kunnen beschikken over de juiste mensen voor iedere organisatie op zoek naar duurzaam succes. En in tijden dat de arbeidsmarkt krap is en er vele kapers op de kust zijn om de beste mensen binnen te halen, is dit een enorme uitdaging. Troy Sultan een recruiter uit de school van de veel geprezen werkgever Google stelt dat ondernemers en leidinggevenden wel meer dan de helft van hun tijd zouden moeten besteden aan employer branding en werving van talent. Als je snel wilt groeien, kun je immers geen tijd verliezen met minder presterende medewerkers.

ExpertiseOm de beste mensen aan te trekken, zal je als bedrijf heel goed en heel ‘snel’ duidelijk moeten maken wat je identiteit en business ideaal is. Waar je als bedrijf voor gaat en staat. Want daarin is het meest relevantie onderscheid ten opzichte van al die andere potentiele werkgevers te vinden. Employer Branding is dus van strategisch levensbelang voor iedere organisatie op zoek naar duurzaam succes. Talentvolle mensen kiezen voor een organisatie waar ze ‘iets mee hebben’.

In dit kader haalt Arlette van Dort, auteur van het artikel, Tony Hsieh van Zappos aan. Volgens hem draait het bij Millenials om controle, vooruitgang, verbondenheid en onderdeel uitmaken van ‘iets groters’. Hsieh: “Het maakt niet uit welke core values je hebt. Het gaat erom dát je ze hebt, en dat je je eraan committeert.”

Nu denken wij niet dat het zo vrijblijvend is als Hsieh stelt. Daar waar de organisatie voor gaat en staat moet in de genen van het bedrijf zitten. Ofwel moet onderdeel zijn van je identiteit. Die op zijn beurt weer is bepaald door idealen, motieven, opvattingen, ervaringen, eigenaardigheden enzovoort.

Het is ook iets waar iedere dag weer hard aan gewerkt moet worden. Wat onderhouden moet worden en waarvan telkens weer de bevestiging gezocht moet worden. Zeker in een groeiende organisatie en een dynamisch bedrijf waar vaak en veel nieuwe mensen instromen. Kernwaarden moeten geen container begrippen zijn en blijven die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. De interpretatie ervan en de wijze waarop deze bepalend zijn voor het gedrag is essentieel.

Zoals het slot van het artikel stelt: “Het bouwen van een cultuur is immers geen afgebakend project, het is een voortdurend proces om het in stand te houden en te versterken. Doe het goed en het trekt de beste mensen aan, maakt van klanten enthousiaste fans en drijft de groei van een winstgevend bedrijf.” Hier sluiten wij ons natuurlijk volledig bij aan. Het is onze core business.

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company ook uw organisatie kan helpen aan een effectief recept voor hyper groei, neem dan contact op met Jeroen Kaal, kaal@cultureclub.company.