Meer kans van slagen voor fusies en overnames: 5 tips


Vandaag meldt het Financieele Dagblad dat de tijd rijp is voor een fusiegolf in de bankenwereld. Veel banken zijn in problemen gekomen en zouden ‘to small to survive’ geworden zijn. De verwachting is dat de Coronacrisis er voor zorgt dat er in alle sectoren veel meer fusies en overnames zullen komen. Nu is bekend dat de meeste fusies en overnames mislukken. En dat dit in de meeste gevallen komt omdat de bij elkaar gebrachte bedrijfsculturen niet gefuseerd zijn ondanks alle mooie financiële, economische, bedrijfskundige, kennisgedreven, marktgedreven overtuigingen. Daarom 5 heldere tips om meer fusies en overnames een veel betere kans van slagen te geven:

  1. Pak het cultuuraspect al veel eerder op in het proces. Maak het een belangrijk onderdeel van de ‘due diligence’;
  2. Analyseer beide bedrijfsculturen om verschillen en overeenkomsten helder te krijgen;
  3. Ga uit van wederzijdse waardering. Zoek naar 1 + 1 = 3;
  4. Definieer een derde gezamenlijke cultuur, zorg ervoor dat een van de twee culturen niet gezien gaat worden als de dominante cultuur;
  5. Maak een invloedrijk persoon verantwoordelijk voor het slagen van het cultuur veranderprogramma. Dit is meer dan het aanstellen van een projectgerichte verandermanager. Cultuur verandering zit in alles en nog wat, loopt dwars door beide organisaties heen en is permanent actueel.

Wilt u meer weten over het succesvol fuseren van bedrijfsculturen, neem dan contact met ons op. Per mail: info@cultureclubcompany.nl. Of bel: 010 26 13 236.