Goed middel management is goud waard.


Er wordt nog wel eens gedacht dat bedrijven met een slechte tot normale bedrijfscultuur vol zit met onwelwillende, ongemotiveerde mensen. Maar dat is een misverstand. Bij heel veel bedrijven met zo’n matige cultuur werken mensen die het heus goed bedoelen en echt wel hun best willen doen. Ze weten alleen niet precies wat dat is. Ze weten niet goed wat ze moeten doen. Dus doen ze wat ze denken dat nodig is om te zorgen voor tevredenheid. Bij zichzelf, bij hun leidinggevende en tevens bij hun directe collega’s, relaties en klanten.

Tevredenheid, het enige woord in de Nederlandse taal waarvan men stelt dat de toevoeging ‘te’ ervoor positief is. Maar voor een ambitieuze organisatie of een bedrijf dat in deze dynamische tijden moet zorgen voor positieve verandering en succes is tevredenheid bij lange na niet goed genoeg. Want tevreden medewerkers zorgen niet voor innovatie en ondernemerschap. Zij zullen zichzelf en de organisatie ‘geen pijn’ willen doen of relaties met klanten, partners en leveranciers initieel onder druk zetten.

Nu is er door de jaren heel veel onderzoek gedaan naar de belangrijkste voorwaarden om een sterke bedrijfscultuur te krijgen. Uit al dat onderzoek komt ‘leiderschap’ als grote gemene deler naar voren. Nu is leiderschap ook weer zo’n groot en algemeen woord, wat ook vaak nogal gemakkelijk in de mond wordt genomen. Wanneer is er sprake van leiderschap? Wat is dat nu precies? Hieraan zullen we komende tijd meer aandacht besteden.

Maar wat in ieder geval uit onderzoek naar voren komt (bron: Gallup) is dat 70% van de variantie tussen een slechte, goede en krachtige bedrijfscultuur terug te voeren is op de kennis, kunde, talent en ervaring van het middel management, de managers op de werkvloer, de teamleiders. Zij kunnen een organisatie maken en breken.

En al beschikt uw organisatie al best over een goede cultuur, dan is het toch een heel goed idee om de bedrijfscultuur in de organisatie (verder) te versterken. Organisatie met sterkere cultuur zijn  aantoonbaar (nog) innovatiever, effectiever, productiever en zo meer. Des te meer cultuurkracht een organisatie heeft, des te succesvoller het zal zijn. Het versterken van cultuur is dus geen nobele daad, het zorgt voor keiharde resultaten en succes. En een belangrijke sleutel tot dit succes is in handen van het middel management.

Dit alles wetende kunnen we in deze context twee gouden tips geven:

  1. Zorg voor een leiderschap filosofie in de teams die gebaseerd is op doelgedrevenheid, eigenaarschap, zelfontwikkeling en positieve coaching in plaats van de nog steeds veel voorkomende filosofie van ‘command and control’;
  2. Zorg dat de middel managers dagelijks in contact zijn met hun teams, ze iedere week coachen en ondersteunen (en niet 2x per jaar beoordelen in een formeel gesprek).

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company de bedrijfscultuur en middel management van uw organisatie verder kan versterken onderweg naar beter presteren en meer succes, neem dan contact op met Jeroen Kaal. Mail naar kaal@cultureclubcompany.nl of bel 06 215 37 412.