Purpose belangrijker dan Profit? Drie basislessen uit de praktijk.


Als je de discussie in menig directiekamer moet geloven, lijkt het wel of Purpose belangrijker is dan Profit. Veel leiderschapsteams zijn zich er van bewust dat hun bedrijf voor meer moet staan dan een winstgenerator. Een duurzaam succesvol bedrijf doet niet alleen zaken maar voegt ook iets toe aan de wereld van zijn stakeholders. Ofwel: een bedrijf moet een relevant Business Ideaal hebben. Een studie uitgevoerd door Oxfort University Said Business School toont aan dat het publieke debat over het belang van het hebben van een Business Ideaal voor bedrijven 5 keer is toegenomen sinds 1995.Nu is er met elkaar over praten binnen het bedrijf op zich natuurlijk heel goed, maar ook nog niet zo moeilijk. Het is een belangrijke eerste stap. Het wordt lastiger als het meer dan alleen woorden moet worden. Als het een cruciaal onderdeel van de cultuur van de organisatie moet worden en te herkennen moet zijn in alles wat de organisatie doet of juist niet doet.

Om dat voor elkaar te krijgen zijn er drie eenvoudige, maar hele belangrijke lessen in de praktijk opgedaan door bedrijven die er serieus mee aan de slag zijn gegaan.

Drie basislessen uit de praktijk

  1. Zorg dat medewerkers de relevantie en de verbinding zien van het Ideaal en hun Business. Vandaar dat wij het begrip Business Ideaal gebruiken. Daarin zit dit al ‘gebakken’. Blijf weg van abstracte omschrijvingen of op de tekentafel bedachte, niet authentieke of ongeloofwaardige Business Idealen.
  2. Zorg dat medewerkers zich persoonlijk verbonden voelen met het Business Ideaal en actief betrokken zijn bij de realisatie ervan. Zorg dus voor een hoge Medewerker Betrokkenheid (of Employee Engagement in goed Nederlands). Een Business Ideaal start vaak bij de top van het bedrijf, maar moet daarna zijn weg vinden door het gehele bedrijf. Alleen dan zal ook de buitenwereld het gaan ervaren en kan het bedrijf het vertrouwen verdienen.
  3. Meet met regelmaat voortgang en resultaat. Cultuurversterking is goed te meten. Er zijn heel goede key perfomance indicatoren (kpi’s) te benoemen, waarbij de ontwikkeling van de zachte kant van de onderneming toch ook weer ‘lekker’ hard gemaakt kan worden. Praat er ook over met mensen die belangrijk zijn voor het behalen van het gewenste eindresultaat. Te vaak en te snel wordt gedacht: nu weten ze het wel. Maar wat weten ze dan al wel en wat vinden ze daarvan? Om duurzaam resultaat te scoren vraagt toch altijd net meer tijd en moeite dan vooraf wordt bedacht. Blijf consequent volhouden en zorg dat er geen licht tussen komt, waarbij het management het goede voorbeeld moet blijven geven.

Contact

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company deze en andere lessen uit de praktijk ook voor uw organisatie te gelde kan maken, neem dan contact op met Jeroen Kaal: kaal@cultureclubcompany.nl