Sterke praktijkcase Employee Engagement


Het verhogen van Employee Engagement is heel belangrijk voor een bedrijf dat op zoek is naar meer succes en beter wil presteren. Daarover wordt veel gezegd en geschreven. Het is een hot topic. Het is dan goed om, naast alle theoretische verhandelingen, een praktijkcase te lezen waaruit blijkt dat een organisatie in de praktijk inderdaad heel veel goeds brengt. In dit geval een case van het Deense logistieke bedrijf Maersk zelf, gepresenteerd in November 2017 door Andersen, Thomas en Rosendahl. Alle drie medewerkers van Maersk.

STIJGING AANTAL MEDEWERKERS DAT ZICH MEER VERBONDEN EN GEMOTIVEERD VOELT

74%

Zij zijn dit jaar gestart met een 6 maanden durende pilot met als doel stakeholders en potentiële werknemers te bereiken en te beïnvloeden en medewerkers meer met het bedrijf te verbinden en ze te motiveren en enthousiasmeren.

Eigen medewerkers zijn de sterkste vertegenwoordigers van het bedrijf omdat zij vaak beschikken over de beste en meest fijnmazige netwerken met klanten en andere stakeholders. En medewerkers worden meer vertrouwd dan het (top)management of de formele communicatie.

Maersk heeft een testgroep van 700 medewerkers gestimuleerd vaker content te delen vanaf en te plaatsen op het digitale platform van het bedrijf. Met geweldige resultaten:

1. Betrokken medewerkers delen veel meer.

Sinds de start van het project zijn de bijdragen van medewerkers met een factor 10 gestegen. In de 6 maanden hebben de 700 medewerkers 14.730 posts gedeeld met hun eigen netwerken via het content platform van het bedrijf. LinkedIn was daarbij het meest populair, goed voor bijna 90% van de posts.

Voor de medewerkers zelf werkt dit ook heel voordelig omdat hun persoonlijke profielen veel beter bekeken werden. Maar liefst 5X zoveel. Ook het aantal ‘connections’ en ‘followers’ is in die periode met een factor 5 gestegen.

2. Corporate bereik wordt overklast door het individuele bereik.

Het bereik en de impact die de medewerkers met elkaar samen weten te bereiken bij de stakeholders en potentiele werknemers is vele malen groter dan dat de organisatie dat zelf kan via zijn eigen corporate kanalen. En de geloofwaardigheid ervan is ook nog eens vele malen groter. Voor Maersk betekende dit dat zij in de periode van 6 maanden 3.533 nieuwe volgers kreeg en dat de openstaande vacatures meer dan 45.000 keer bekeken zijn.

3. Medewerkers voelen zich veel meer verbonden met het bedrijf.

Maar liefst 74% van de medewerkers die deelnamen aan de pilot geven na 6 maanden aan ‘zich veel meer verbonden te voelen’ met het bedrijf dan daarvoor. Ook zijn deze medewerkers meer optimistisch, geïnspireerd, ondernemend en tonen zij meer ‘eigenaarschap’ voor het behalen van de gewenste resultaten. Deze medewerkers zijn meer bereid een stapje extra te zetten voor hun werkgever.

Bij Maersk is het project inmiddels geen pilot meer, maar beleid geworden dat wordt uitgerold in veel meer delen van de organisatie.

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company uw organisatie kan helpen met het verhogen van de Employee Engagement en uw medewerkers kan motiveren om dat stapje extra te zetten, neem dan contact op met Jeroen Kaal, kaal@cultureclub.company.