100 redenen om vandaag nog te beginnen met het versterken van de bedrijfscultuur.


Hoewel u natuurlijk maar één goede reden hoeft te hebben, zijn er vele te noemen om vandaag nog te beginnen aan het versterken van de bedrijfscultuur en de ontwikkeling van de zachte kant van de organisatie. We geven er honderd.

 1. Omdat organisaties met een sterke bedrijfscultuur aantoonbaar succesvoller zijn
 2. En dat over een veel langere periode
 3. Omdat Bedrijfscultuur de sterkste indicator en voorspeller is van succes
 4. En meer succes betekent meer kunnen investeren, innoveren, stimuleren, veranderen …
 5. Omdat de aandeelhouderswaarde stijgt (gemiddeld >20%)
 6. Omdat organisaties met een sterke bedrijfscultuur meer winst maken
 7. Omdat je meer tevreden mensen aan het bedrijf kunt verbinden
 8. Omdat je meer voor de maatschappij kunt betekenen
 9. Omdat het leuker is om bij een bedrijf te werken met een sterke cultuur
 10. Het trekt dus talent aan
 11. Talenten kiezen voor organisaties waar ze ‘iets’ mee hebben
 12. Sterke cultuurbedrijven werven sneller en beter de juiste mensen
 13. Omdat het de effectiviteit van de organisatie vergroot
 14. Omdat het de medewerker betrokkenheid vergroot (gemiddeld >74%)
 15. De arbeidsproductiviteit toeneemt (gemiddeld met >18%)
 16. Omdat het de organisatie veel wendbaarder maakt
 17. Het verhoogd de veranderingsbereid van medewerkers (gemiddeld met een factor 3)
 18. Omdat het verloop van personeel afneemt (gemiddeld >40%)
 19. Medewerkers voelen zich meer verbonden met het bedrijf en de organisatie
 20. Voelen zich verbonden met de missie en de strategie
 21. En zullen meer eigenaarschap en ondernemerschap tonen
 22. Het aantal aanbevelingen van medewerkers hoe het beter kan zal toenemen (>500%)
 23. Omdat de omzet zal stijgen (gemiddeld minimaal 20%)
 24. Omdat het verzuim afneemt (gemiddeld 40%)
 25. Omdat je minder vatbaar wordt voor kopieergedrag van concurrentie
 26. Omdat je afnemers je erom zullen waarderen
 27. Omdat de voorkeur bij je klanten toeneemt
 28. En klanten het je meer gaan gunnen. Zo ook leveranciers.
 29. Omdat de organisatie er robuuster van wordt en beter tegen een stootje kan
 30. Omdat het innovatie stimuleert
 31. Het vergemakkelijkt en versnelt de gewenste transitie of transformatie
 32. Omdat het voldoening geeft
 33. En omdat het scoort op verjaardagsfeestjes
 34. Het geeft purpose
 35. En passie
 36. Je hebt wat te vertellen waar mensen naar willen luisteren
 37. Het zorgt er voor dat medewerkers actieve ambassadeurs worden
 38. Actief en positief gaan communiceren over de organisatie met een hogere Net Promoter Score als gevolg
 39. Het zorgt er voor dat stakeholders meer vertrouwen krijgen in de organisatie
 40. En de ‘license to operate’ van de organisatie wordt vergroot
 41. Maar ook omdat het geen ingrijpende, langdurige of kostbare operatie hoeft te zijn
 42. Omdat het bedrijf het verdient
 43. Omdat medewerkers het verdienen
 44. Omdat jij het verdient
 45. Omdat het leuk is om te doen
 46. En ‘rewarding’
 47. Omdat het getuigt van leiderschap
 48. Het verhoogt de trots van iedereen betrokken bij het bedrijf
 49. Het zorgt voor overtuiging
 50. Voor zelfvertrouwen in de organisatie
 51. Omdat er minder fouten zullen worden gemaakt
 52. De organisatie wordt betrouwbaarder
 53. Omdat de klanttevredenheid zal toenemen
 54. En de medewerker tevredenheid
 55. En die van alle overige stakeholders
 56. Omdat de klantentrouw zal stijgen
 57. Omdat je je eigen ‘True North’ er in kan volgen
 58. Omdat het nodig is
 59. Omdat het bedrijven (partners) met elkaar kan verbinden
 60. Het zorgt dat het bedrijf plaats krijgt in de juiste ‘ecosystemen’
 61. Omdat het Co-creatie stimuleert
 62. Omdat het ‘de wereld’ weer een beetje mooier maakt
 63. Omdat het snel veel resultaat oplevert
 64. Omdat de organisatie er (weer) in gaat geloven
 65. Omdat het bedrijf zichzelf niet kwijt raakt onderweg
 66. Omdat het zorgt voor identiteit
 67. Omdat het bedrijf gaat ‘vliegen’
 68. Het brengt versnelling en verdieping
 69. Omdat talent alleen wil werken bij een organisatie waar ze ‘iets’ mee hebben
 70. Omdat ‘je werk’ zo’n beetje het meest belangrijke is in ons leven
 71. Omdat het werkt
 72. Omdat het niet zo moeilijk is om snel grote stappen te zetten
 73. Het zorgt voor positionering
 74. En een sterke basis voor profilering
 75. Het maakt de onderneming authentiek
 76. Zo ook haar leiders
 77. Omdat het bedrijf op voorsprong gezet zal worden
 78. Het resultaat ervan duurzaam is
 79. Het zo voor de hand ligt om te doen
 80. Maar in de praktijk achter blijft
 81. Omdat ‘Culture eats strategy for breakfast’
 82. Omdat het volgens Stephan Covey: ‘the only remaining competitive edge in our new economy’ is
 83. Omdat het tot een betere samenwerking tussen mensen leidt
 84. Er ontstaat meer zelfvertrouwen
 85. Waardoor mensen zich meer open stellen voor hun omgeving
 86. Omdat de baancomplexiteit kan toenemen
 87. Omdat het de kwaliteit van product en dienstverlening verhoogd
 88. Omdat het richting geeft aan structuren en processen
 89. Omdat het richting geeft aan gedrag
 90. Omdat het houvast geeft in onzekere, dynamische tijden
 91. Omdat het gevoel geeft aan ratio
 92. Omdat het de ziel is van de organisatie
 93. Omdat volgens Gary Hamel: “The faster technology progresses, the more crucial it is to organize around timeless human truth.”
 94. Omdat het zorgt voor de juiste beeldvorming
 95. En zeer bepalend is voor de reputatie en het imago van de organisatie
 96. Omdat mensen graag ‘er toe willen doen’
 97. Omdat mensen hart voor de zaak hebben en willen bijdragen
 98. En goede ideeën hebben
 99. Omdat iedereen er direct mee aan de slag kan
 100. En om al die andere redenen die nog niet eens genoemd zijn.

The Culture Club Company beschikt over effectieve instrumenten en door de wol geverfde specialisten om u te adviseren en te helpen bij de implementatie van beleid en programma’s. Wilt u graag meer weten hoe en wat we ook voor uw organisatie kunnen betekenen, neem dan contact op met Jeroen Kaal. Dat kan per mail: kaal@cultureclubcompany.nl U kunt ook even bellen: 06 -215 37 412.