Bedrijfscultuur bepaalt identiteit: 14 kerntypen.


Door de jaren heen zijn wij bij heel veel bedrijven en organisaties over de vloer gekomen om ons te verdiepen in hun bedrijfscultuur. Als we al onze ervaringen en observaties op een rijtje zetten, is één ding heel duidelijk: elk bedrijf en elke organisatie heeft zijn eigen, unieke bedrijfscultuur. Deze toont zich in de opvattingen, motieven, normen, waarden en in de geschreven en ongeschreven gedragsregels van de organisatie. Alles wat een bedrijf vindt, nastreeft, en wel of niet doet, wordt gekleurd door de bedrijfscultuur. Pieter Zwart, ceo van Coolblue, illustreert dit op krachtige wijze door te stellen dat een bedrijf met het beschrijven en vastleggen van zijn bedrijfscultuur in feite duizenden beslissingen in één keer neemt. Er is dan ook geen bedrijf, geen organisatie hetzelfde.

Bedrijfscultuur en identiteit

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen overeenkomsten zijn waar te nemen tussen de bedrijfsculturen van organisaties. Want die zijn er natuurlijk wel degelijk en worden bepaald door:

 • De gewenste identiteit c.q. de gekozen basis merkpositionering van het bedrijf;
 • De mores van de beroepsgroep, branche of sector waarin de organisatie opereert;

bedrijfscultuurJe kunt stellen dat het verkrijgen van een bepaald type organisatie (identiteit) alleen mogelijk als het een daarmee corresponderende bedrijfscultuur heeft. Ofwel: een bedrijf kan alleen dan succesvol zijn als de gewenste identiteit en positionering (merk) volledig in lijn liggen met de bedrijfscultuur. Bijvoorbeeld, in een organisatie waar alles draait om het leveren van het beste product is een geheel andere bedrijfscultuur nodig dan in een organisatie waar het allemaal draait om de laagste prijs of het volledig ontzorgen van de klant. We durven dan ook wel te stellen dat de bedrijfscultuur de werkelijke merkidentiteit van de organisatie maakt of breekt.

Wij onderscheiden 14 typen organisaties. In de meeste gevallen past een bedrijf heel duidelijk op één van de profielen, soms is er sprake van een combinatie van twee of meer. Ieder type organisatie vraagt om succesvol te zijn om de invulling en toepassing van bepaalde normen, waarden en gedragsregels. Ofwel bij ieder basis type organisatie hoort een kerntype bedrijfscultuur. The Culture Club Company hanteert 14 kerntypen bedrijfscultuur waarvan hieronder een korte beschrijving.

Bedrijfscultuur: de 14 kerntypen

 1. Service-cultuur: alles draait om het pamperen en ontzorgen van de klant. De organisatie heeft een focus op zaken als gemak, genot, overzicht en snelheid. Data over wensen en gedrag van de klant is heel belangrijk;
 2. Kwaliteit-cultuur: hier draait alles om het kunnen leveren van (technisch) het beste product van de hoogste kwaliteit in de markt. Organisatie heeft focus op specificaties, toepassen van bewezen innovaties, garanties, levensduur en onderhoud;
 3. Value-for-money-cultuur: alles draait om het vinden van een optimale balans tussen kwaliteit en prijs. Focus ligt op: goed genoeg, voor meer mensen mogelijk maken, standaardisatie, schaalvergroting;
 4. Laagste-prijs-cultuur: hier draait alles om het kunnen bieden van de laatste prijs in de markt. In deze organisatie ligt focus op efficiency, kostenbesparing, standaardisatie, inkoop en aanbiedingen;
 5. Luxe-cultuur: hier draait alles om het bieden van topluxe, doorgevoerd in alles tegen een hoge prijs. Focus ligt op kwaliteit, details, uitstraling, zichtbaarheid, ketenintegratie, ‘overdreven’ dienstverlening;
 6. Stijlicoon-cultuur: hier draait alles om conserveren, bewaken, bevestigen, doorontwikkelen, uitdragen, zichtbaar maken en laten beleven van een unieke identiteit, design en heritage. Het merk zelf is de grote held en staat centraal in alles;
 7. Topprestatie-cultuur: hier draait alles om het leveren van de beste prestaties in de markt: meeste vermogen, hoogste snelheid, laagste uitstoot, enzovoort. Focus ligt op technologie, innovatie, ketenintegratie, samenwerking en lerend vermogen;
 8. Vernieuwer-cultuur: in dit bedrijf ligt de focus op verandering en innovatie. Hier is het belangrijk om telkens weer als eerste te komen met de verbeterde versie of juist een geheel nieuwe oplossing;
 9. Geld-cultuur: hier draait alles heel eenvoudig om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk geld te verdienen. Focus ligt op afzet, volume, marge en handelingssnelheid en niet bij overhead en franje;
 10. Belevenis-cultuur: hier draait alles om het bieden van een specifieke ervaring of belevenis Centraal staan de emoties, de sfeer, de opwinding rondom het product of de dienst dien geleverd wordt;
 11. Uitdager-cultuur: hier ligt de focus in alles op het aanvallen van de gevestigde ordenin de markt. Het bedrijf is zelfbewust en revolutionair. Het is brutaal, onbevreesd en sneller, slimmer, goedkoper of …;
 12. Wereldverbeteraar-cultuur: Hier draait het om ‘het goede doen’. Centraal staat ‘de wereld’ een beetje beter, mooier, schoner, veiliger, rechtvaardiger etc. maken. Idealisten met een heldere purpose voor ogen;
 13. Beleids-cultuur: hier draait het om het initiëren, toepassen en controleren van onderlinge afspraken, regels en wetten, veelal in het algemeen belang. Veelal niet commerciële organisaties met focus op thema/issue en onafhankelijke positie;
 14. Beroeps-cultuur: hier draait het primair om het uitoefenen van een beroep of specifieke (maatschappelijke) taak. Focus ligt op specialisme, inhoud, ontwikkeling, competenties en nemen van verantwoordelijkheid.

Welk kerntype bedrijfscultuur past het beste op uw organisatie?

Meer informatie over hoe wij jullie kunnen helpen met uw bedrijfscultuur?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van The Culture Club Company op het gebied van het versterken van bedrijfsculturen en het duurzaam succesvoller maken van organisaties, neem dan contact met ons op. Wij komen graag een keer bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Maak gebruik van het contactformulier of bel ons op: 010 26 13 236