Kans dat medewerkers op zoek gaan naar ander werk is veel groter geworden.


Hoe kijken medewerkers op dit moment in het algemeen naar hun werk? Hoe betrokken voelen zij zich bij de ontwikkeling van de organisatie waar ze werken? Hoe kijken ze naar hun werkgever? Je hoort en leest er van alles en nog wat over. Maar het is heel belangrijk om scherp inzicht te hebben in wat er speelt onder medewerkers.

Een onderzoek van The Culture Club Company.

Daarom heeft The Culture Club Company midden in de Corona crisis zelf eens goed gepeild hoe de vlag er nu eigenlijk  voor staat. Het onderzoek is uitgevoerd onder een grote groep willekeurig geselecteerde werknemers in Nederland (n= 175) en is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Right Minds.

We bespreken een paar opvallende uitkomsten van dit onderzoek. Uitkomsten die tot nadenken stemmen, zeker als je ze op een rijtje zet en op je laat inwerken wat dit zou kunnen impliceren op de korte termijn en langere termijn voor organisaties met een zwakkere bedrijfscultuur in ‘the war on talent’.

Het belang van werk.

Employee ExperienceWerk is heel belangrijk voor mensen. Altijd al geweest. Het bepaalt voor een belangrijk deel onze identiteit (en imago). De meest gestelde vraag bij een ontmoeting van mensen is niet: wie ben jij? Maar: wat doe jij? Werk geeft ons inkomen om te leven, maar het zorgt voor veel meer dan dat alleen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke ontwikkeling, zelf erkenning en sociale contacten. Niet voor niets beschouwen mensen ‘werkloos’ worden als een persoonlijk drama. Werken vraagt om het besteden van tijd, vaak veel tijd. En tijd is nu net iets wat heel schaars is. We hebben er altijd te weinig van. Je kunt verspilde tijd niet inhalen. Je kunt het maar een keer besteden.

Het is dan ook geheel niet verbazingwekkend dat mensen niet lichtzinnig voor een bepaald beroep, baan of bedrijf kiezen als werkomgeving en vooral een goed beeld willen krijgen van de bedrijfscultuur in de organisatie. Hoe gaat het er daar aan toe? Hoe gaan mensen met elkaar om? Pas ik daar? Ben ik daar thuis en op mijn plek?

Op dit moment (Corona tijd) komt ‘ons werk’ onder druk te staan. En als iets wat ons heel dierbaar is onder druk komt te staan, dan wordt het belangrijker. Zo ook ons werk. Het onderzoek onderschrijft deze stelling. 50% van de werknemers vindt dat ‘hun werk’ de afgelopen periode belangrijker is geworden. Daar tegenover staat een veel kleinere groep van 13% dat het werk juist minder belangrijk vindt geworden.

Medewerker Betrokkenheid (Employee Engagement)

Een hoopvolle uitkomst uit het onderzoek is dat 21% van de respondenten zich meer dan voorheen betrokken voelt bij de ontwikkeling van de organisatie waarvoor ze werken. Eigenlijk kan en mag je deze stijging ook verwachten in deze tijd, waarbij het werk in open verbinding moet staan met al zijn werknemers. Er is behoefte aan duidelijkheid, feedback, sturing en perspectief. Je zou kunnen zeggen: juist hu hebben medewerkers behoefte aan leiderschap dat de organisatie bij de hand neemt en medewerkers betrekt bij de organisatie.

Het is dan ook best zorgwekkend dat tegenover deze positieve groep maar liefst 61% van de medewerkers stelt dat zij zich niet of slechts enigszins betrokken voelen bij de ontwikkeling van de organisatie. Dit gegeven kan een snel en volledig herstel straks enorm hinderen. Ander beschikbaar onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat Medewerker Betrokkenheid een van de sterkste indicatoren en voorspellers is van duurzaam succes. Bedrijven met een hoge Medewerker Betrokkenheid presenteren veel beter op alle fronten: meer omzet, meer winst, hogere productiviteit, minder verzuim en ga zo maar door. Ook weten we dat deze bedrijven op de arbeidsmarkt veel aantrekkelijker zijn en dus ook veel beter in staat zijn om de beste talenten aan te trekken en voor langere tijd aan zich te binden.

Gelukkig ervaart 62% van de werknemers wel positieve waardering op hun werk.

Invloed op eigen werkomgeving

We hebben ook gevraagd in hoeverre medewerkers vinden dat ze invloed hebben op hun werkomgeving, op de manier waarop deze is vormgegeven en ingericht. We weten dat m.n. de Millenials (in 2025 ongeveer 75% van de beroepsbevolking) en de generaties die hierna komen het heel belangrijk vinden om zelf invloed te hebben op hun werkbeleving. Het is dan ook geen positief geluid als uit het onderzoek blijkt dat 52% van de medewerkers stelt dat ze geen of slechts beperkt invloed hebben op hun eigen werkomgeving. Of wel meer dan de helft van de medewerkers zou wel eens op zoek kunnen gaan naar een werkomgeving waar ze zelf meer kunnen meesturen.

Vertrouwen in de organisatie en in leiderschap

Een belangrijke bepalende factor voor het binden van talent is de mate waarin medewerkers vertrouwen hebben in de organisatie en in het leiderschap. Gaan we het overleven? Horen wij straks bij de winnaars? Weten we de kansen te pakken? Doen we wel de goede dingen? Het grootste deel van de medewerkers (63%) is positief gestemd over de toekomst van de organisatie waarvoor ze werken. Dat maakt dat meer dan een derde van de werknemers (37%) en neutraal en negatief beeld heeft van de toekomst van hun werkgever. Dit maakt dat mensen vatbaar worden voor alternatieven die meer succes en zekerheid kunnen bieden.

Sterk leiderschap heeft een enorme magneetwerking op het vinden en binden van talent. Men zegt wel talent werkt het liefste met talent. En iedereen werkt graag met en voor winnaars. Helaas moeten ook veel organisaties zich op dit punt zorgen maken. Slechts 51% van de medewerkers heeft vertrouwen in het leiderschap en denkt dat zij de organisatie naar een succesvolle toekomst kunnen leiden. Dat betekent dat de helft van alle medewerkers dit vertrouwen niet heeft. Je kunt je voorstellen wat dit met mensen doet en wat dit betekent voor het behoud van medewerkers als er gekozen kan of moet worden.

Op zoek naar ander werk

Als we nagaan wat dit alles met medewerkers doet, dan zien we dat maar liefst 26% van alle medewerkers aangeeft dat de kans dat zij op zoek gaan naar ander werk op dit moment groter of veel groter is geworden. Dat geldt dus voor meer dan een kwart van alle medewerkers op iedere afdeling en in ieder bedrijfsonderdeel van elke organisatie! Dan kunnen we ons wel voorstellen welke impact dit voor organisatie kan hebben. Want recruiters zitten niet stil. Er wordt voortdurend aan mensen getrokken en vooral aan de talenten, de beste mensen in de markt. Dat zal alleen maar toenemen in de komende tijd, m.n. in de bekende schaarse beroepen. De mensen waar iedereen op zit te azen omdat ze hard nodig zijn voor een succesvolle ontwikkeling van de organisatie.

Conclusies

  • 50% van alle medewerkers stelt dat ‘werk’ nog belangrijker is geworden;
  • 61% van alle medewerkers voelt zich niet of slechts enigszins betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie waar ze voor werken. Employee Engagement is in veel organisaties te laag;
  • 52% van alle medewerkers stelt dat zij geen of slechts beperkt invloed hebben op hun eigen werkomgeving. De Employee Experience in veel organisaties blijft achter;
  • 63% denkt dat er een toekomst is voor de organisatie waarvoor ze werken;
  • Echter slechts de helft van de medewerkers vertrouwt dat het leiderschap van de organisatie waarvoor ze werken in staat is een succesvolle ontwikkeling te realiseren. Er is te weinig vertrouwen in het management;
  • Voor een kwart van alle medewerkers is de kans dat zij op zoek gaan naar ander werk groter geworden. The ‘war on talent’ zal veel organisaties nog heftiger raken.

Jeroen KaalWilt u meer weten over de uitkomsten van dit onderzoek of een keer willen praten over de implicaties van e.e.a. voor uw organisatie en wat je er aan kunt doen, neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk via het contactformulier. Maar u kunt ons ook gewoon even mailen naar info@cultureclubcompany.nl of u kunt rechtstreeks bellen met Jeroen Kaal (06-215 37 412).