Over de bedrijfscultuur moet je vooral veel praten.


Het klopt: iedere organisatie heeft een bedrijfscultuur. Maar de beste, sterkste en succesvolle bedrijfsculturen zijn nooit per ongeluk ontstaan. Ze zijn een gevolg van stellige overtuigingen, bewuste keuzes en gericht beleid. Ook het ontwikkelen en conserveren van een gewenste bedrijfscultuur kan alleen succesvol worden gedaan als er bewust op gestuurd wordt. Het werkwoord ‘cultiveren’ is hier voor bedacht. Belangrijk onderdeel in deze aanpak is: communicatie.

Het belang van communicatie.

Zoals voor veel zaken, geldt ook voor het vestigen of veranderen van de gewenste bedrijfscultuur dat als mensen niet weten wat de bedoeling is, niet weten wat er verwacht wordt, niet weten wat het gewenste gedrag is, niet weten wat oud en nieuw gedrag is enzovoort het eindresultaat niet erg bevredigend zal zijn. Er is in de USA een interessant onderzoek gedaan representatief voor alle medewerkers van bedrijven (Bron: Gallup). Hieruit komen een paar schrikbarende getallen. Zo stelt slechts 41% van de werknemers dat zij goed weten waarin de organisatie waarvoor zij werken verschilt van de concurrentie. Maar 23% van alle werknemers stelt dat zij de geformuleerde kernwaardes ook heel duidelijk toepassen in hun werk. En slechts 27% gelooft überhaupt zelf volledig in de geformuleerde kernwaardes van het bedrijf waarvoor zij werken. In Nederland zal de situatie naar verwachting iets beter zijn, maar ook hier zullen we schrikken van de mate waarin mensen de uitgangspunten van de gewenste bedrijfscultuur goed kennen. Uit eigen onderzoek onder 115 bedrijven in Nederland bleek eerder dat 69% van deze bedrijven werkt zonder of met een zwak richtinggevend principe (denk aan: purpose, missie en visie). Verwacht kan worden dat de medewerkers van deze bedrijven dan ook niet helder voor ogen hebben waar ze voor gaan en staan en welk gedrag van hen verwacht wordt.

Cultuurtaal en dialoog.

Zonder gerichte communicatie geen cultuur. Zonder constante dialoog geen sterke cultuur. Het goede voorbeeld geven als leiderschap is ook een vorm van communicatie, maar kan versterkt worden door in de organisatie onderling actief te discussiëren over de bedrijfscultuur. Ook is het belangrijk dat iedereen ook dezelfde cultuurtaal spreekt, weet wat de betekenis van bepaalde begrippen is zodat er geen Babylonische spraakverwarring kan ontstaan. Hetgeen veel voorkomt in grotere, gefragmenteerde, multiculturele en internationale organisaties.

Medewerkers goed informeren over de cultuurregels en de gezochte verandering is belangrijk maar zeker niet voldoende. Mensen moeten de verandering en de ‘sense of urgency’ ook vooral voelen. Verandering moet daarom altijd persoonlijk gemaakt worden: wat kan ik doen? Is onze missie en purpose ook die van mij zelf? Hoe kan ik er vanuit mijn rol/functie aan bijdragen? Waarom leidt het gewenste gedrag tot betere resultaten? Ook hier is communicatie voor nodig.

Plannen, verwachtingen, verwondering, resultaten, irritaties, waardering, teleurstellingen, gemis, waarheid, onzekerheden, leermomenten, fouten, ongelukken enzovoort, ze zijn er allemaal om met elkaar delen. Hoe beter en natuurlijker dit gebeurt binnen een organisatie, hoe sterker de cultuur zal zijn.

Wilt u meer weten over het veranderen en versterken van de bedrijfscultuur, neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk met het contactformulier of door ons te mailen: info@cultureclubcompany.nl of te bellen: 010 26 13 236.