Cultuurvermogen belangrijkste asset, maar ook blinde vlek.


In onze traditionele kapitalistische economie is het altijd zo geweest dat de basis voor het succes van een onderneming is het tijdig en in voldoende mate kunnen beschikken over financieel kapitaal. Zonder geld begin je niks. En met geld kan je meer geld maken door te investeren, met name in capaciteit, productiemiddelen en procesverbetering.

En natuurlijk is het kunnen investeren nog altijd heel belangrijk. Maar niet meer op dezelfde manier, in dezelfde dingen. Het wordt steeds duidelijker dat de weg naar succes niet meer gevonden kan worden in het bedienen van de ongetemde consumptiemaatschappij door het bedrijf vooral te richten op productieverhoging, procesverbetering en kostenverlaging. Het draait nu om kwaliteit, flexibiliteit (wendbaarheid) en het leveren van werkelijke toegevoegde waarde. Er worden andere eisen gesteld aan een goed bedrijf, zoals:

  • Wat voegt het bedrijf toe aan de leefomgeving? Wat is de purpose?
  • Werkt het bedrijf ten gunste of ten koste van de maatschappij als geheel?
  • Hoe gaat het bedrijf om met de medewerkers? Hoe aantrekkelijk is het als werkomgeving (voor talentvolle mensen)?
  • Is het bedrijf onderdeel van de juiste eco-systemen?
  • Is het bedrijf te vertrouwen?
  • Is er continuïteit en ontwikkeling te verwachten? Gaat het bedrijf mee ‘in de tijd’?

Allemaal zaken die gaan over de opvattingen, de houding en het gedrag van de onderneming en dus raken aan de cultuur van de organisatie. Niet geld, maar mensen maken het verschil. De zachte kant van de onderneming wordt als maar belangrijker en bepalender voor het verkrijgen van succes. Alleen als een onderneming positief scoort op dit soort criteria willen mensen ‘zaken doen’ in termen van: producten en diensten afnemen, er voor gaan werken, er aan leveren, er in investeren enzovoort.

  • Pioniers op het gebied van cultuuronderzoek (Narrativity Group/Motivaction) hebben in 2011 op basis van factoranalyse al vastgesteld dat de voorspellende waarde van ‘Cultuurkracht’ voor succes van een onderneming 70% is en daarmee de sterkste indicator en voorspeller van duurzaam succes is.
  • Managementgoeroe Stephan Covey kent geen twijfel: “The soft side of business is now the only remaining competitive edge in our new economy”.
  • En John Gerzema (bestselling author) is ook heel duidelijk: “Leaders, it’s time to stop polishing your strategy and fine-tuning your execution. Instead, start investing in the very soul of your company.”

We kunnen dus stellen: Hoe sterker de bedrijfscultuur van een organisatie, hoe groter de kans op succes. Of: hoe meer Cultuurvermogen (Culture Capital) een organisatie kan ontwikkelen, hoe succesvoller het kan/zal zijn.

Cultuurvermogen is de belangrijkste asset die dan ook op de balans van iedere onderneming zou moeten staan.

Cultuurvermogen is de belangrijkste asset die dan ook op de balans van iedere onderneming zou moeten staan. Iedere organisatie zou de kracht van de bedrijfscultuur scherp in het vizier moeten hebben door deze permanent te meten en monitoren (zoals ze dat ook doen ten aanzien van hun financiële vermogenspositie). Hiervoor zijn goede methoden, programma’s en tools beschikbaar. Ieder bedrijf moet weten wat de cultuurverbeterpunten zijn en strategie ontwikkelen hoe deze aangepakt gaan worden. Bedrijven moeten periodiek rapporteren over positie en ontwikkeling en accountants zouden de cultuurvermogenspositie moeten controleren. Stakeholders willen immers een goed en betrouwbaar beeld van de werkelijkheid hebben met name op die punten die zij echt belangrijk vinden.

Het rendement op investeringen in bedrijfscultuur is altijd hoog.

Het ontwikkelen van een bedrijfscultuur wordt m.n. in de harde, blauwe managementbedrijven nog wel eens gezien als een langdurige en kostbare aangelegenheid die uiteindelijk weinig concrete zoden aan de dijk zet. In de praktijk blijkt dit allemaal niet waar te zijn. In tegendeel zelfs: het kan heel snel gaan, de kosten verdienen zich in de praktijk snel terug en het ontwikkelen van de zachte kant van een onderneming zorgt altijd voor keiharde positieve resultaten (succes). Het rendement op investeringen in bedrijfscultuur is altijd hoog.

Wilt u meer weten over het meten en ontwikkelen van Cultuurvermogen in uw organisatie, neem dan contact met ons op. Dan kan heel gemakkelijk met het contactformulier of per telefoon: 010 26 13 236 of per mail: info@cultureclubcompany.nl