Focus leiderschap bedrijven moet liggen op duurzame waardecreatie, cultuur en talent. Doe de check!


Dat Covid-19 de manier waarop bedrijven en organisaties succesvol kunnen functioneren versneld definitief heeft veranderd, is wel duidelijk. Veerkracht en wendbaarheid is het nieuwe mantra. Veel medewerkers werken vanuit huis en blijven dat doen. Het gebruik van nieuwe technologie versnelt enorm. Maar ook het gedrag van afnemers en consumenten verandert. De manier waarop zij kijken naar bedrijven en beoordelen met wie zij zaken willen doen verandert. Innovatie en verandering is nog crucialer geworden. Enzovoort, enzovoort. En op deze manier ontwikkelt de gehele keten waarvan de organisatie onderdeel is (en dus ook de concurrentie) zich steeds verder in een bijna niet te volgen tempo.

Behoefte aan leiderschap

Daarom is er NU meer dan ooit behoefte aan leiderschap om de organisatie met succes naar de toekomst te kunnen loodsen. En daar waar management van de organisatie in crisistijd vooral ‘gedwongen’ wordt zich te concentreren op de operatie en de business om de boel goed aan de gang te houden en door de crisis heen te slepen, moet het leiderschap zich juist concentreren op het ontwerpen en bouwen van de organisatie van de toekomst.

Stevig fundament voor duurzaam succesvolle organisatie

Leiderschap van bedrijven en organisaties moet zorgen voor een stevig fundament voor de duurzaam succesvolle organisatie van de toekomst. Hiervoor zijn drie factoren van essentieel belang:

 1. Het definiëren en doorleven van een sterke Purpose voor de organisatie gericht op het leveren van duurzame waardecreatie voor alle stakeholders van de organisatie;
 2. Het vestigen van een sterke bedrijfscultuur, gericht op ontwikkeling en verandering;
 3. Het structureel aantrekken, binden en boeien van talent.

Doe de Focus check!

De focus van het leiderschap van bedrijven en organisaties moet liggen op deze drie elementen. Om meer gevoel te krijgen in hoeverre dit zo is, probeert u de volgende vragen eens te beantwoorden:

 1. Is de focus van de organisatie vooral gericht op het genereren en meten van duurzame waarde voor verschillende stakeholders? Wordt hier vaak over gediscussieerd?
 2. Wanneer is de Purpose (of visie en missie) van de organisatie vastgesteld? Is deze recent nog eens opnieuw tegen het licht gehouden? En zo ja, wat is er naar aanleiding hiervan concreet veranderd en in gang gezet in de organisatie?
 3. Juist in deze tijd van verandering en druk, worden de Purpose en de gewenste bedrijfscultuur (kernwaarden) goed en consequent geleefd en uitgedragen? Zijn deze voor iedereen heel duidelijk en richtinggevend voor gedrag? Heeft u hier goed zicht op in uw organisatie?
 4. Is de juiste ‘toon aan de top’ gevonden?
 5. Heeft het bestuur het vertrouwen van de organisatie?
 6. Is er structurele aandacht voor de versterking van de bedrijfscultuur? Is er helder zicht op de kloof tussen de huidige en gewenste cultuur en de mogelijke manier om deze te dichten? Zijn er ontwikkelprogramma’s opgestart?
 7. Is Talentmanagement (employer branding, employee engagement, employee experience, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en teams) echt een strategische prioriteit in uw organisatie?
 8. Hoe betrokken is het (middel) management? Is er voldoende capaciteit, motivatie en gelegenheid aanwezig om te bewegen en veranderen?
 9. Is er een duidelijke rode draad herkenbaar door alle programma’s en interventies gericht op verandering en verbetering van de organisatie. Ligt de basis hiervan in de purpose van waardecreatie en de gewenste bedrijfscultuur? Tellen zaken op tot een groter verhaal (beweging)?
 10. Hoe wordt dit alles gemeten en gerapporteerd? Is er betrouwbare data over status cultuur en talent? Zijn voortgang en resultaat van interventies helder in beeld?

Wilt u meer informatie over hoe The Culture Club Company ook uw organisatie kan helpen bij het verkrijgen van meer focus op duurzame waardecreatie (Purpose), bedrijfscultuur en talent neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk via het contactformulier. Nog makkelijker is te bellen naar 010 26 13 236 of te mailen naar info@cultureclubcompany.nl