Goeie managers delegeren niet.


Als manager moet je meer en beter delegeren! Hoe vaak wordt dat niet gezegd in formele en informele functioneringsgesprekken. Goed bedoeld natuurlijk, want meestal wordt deze opmerking gemaakt in het belang van de manager zelf. Maar klopt dit goed bedoelde advies eigenlijk wel? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij een kleine studie gemaakt van deze belangrijke competentie voor managers: delegeren.

Waarom delegeren? Een onderzoekje.

We hebben de afgelopen periode verschillende mensen gevraagd naar de betekenis van delegeren en dan volgt er een behoorlijk eenduidig antwoord. Delegeren is anderen vragen een deel van jouw werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden op te pakken. En als we doorvragen waarom dit belangrijk en nodig is volgt er eveneens een duidelijke opsomming van redenen:

  1. Je kunt het allemaal niet alleen. Het is te veel werk, dus je moet medewerkers motiveren een deel van je over te nemen;
  2. Het levert je tijd op waarin je aandacht kunt geven aan belangrijke zaken waaraan je anders niet of te weinig aan toe komt: strategie, innovatie, leiderschap, gezin…;
  3. Door goed te delegeren vergroot je je invloed en greep op het bedrijfsonderdeel waarvoor jij verantwoordelijk bent (verdeel en heers);
  4. Je vergroot je populariteit als leider. Voor een manager die veel delegeert willen mensen graag werken;
  5. En het zorgt voor groei en ontwikkeling van je team medewerkers.

De manager staat ten dienste van het team en niet andersom.

Gelukkig wordt deze laatste reden ook genoemd, want dat is waar het naar onze overtuiging toch eigenlijk allemaal om draait als manager. De manager staat ten dienste van het team en niet andersom. De manager heeft de nobele taak om er voor te zorgen dat het team kan werken onder de beste omstandigheden en het aan niets ontbreekt om tot de allerbeste prestaties te komen. Dienend leiderschap heet dat in jargon. De manager die hier het beste in slaagt heeft de grootste kans op duurzaam succes. En het leuke is natuurlijk dat je dan de genoemde voordelen 1 t/m 4 ook zult genieten en te boek komt te staan als een topmanager.

De letterlijke betekenis van delegeren is: het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Het is echter niet de manager die delegeert, het is het team dat een aantal taken heeft gedelegeerd aan de manager om zo als geheel succesvoller te kunnen zijn en gestelde doelen sneller en eerder te bereiken. Dus een goeie manager delegeert niet, maar is een gedelegeerde.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van The Culture Club Company op het gebied van de versterking van bedrijfscultuur en leiderschap neem dan contact met ons op. Dat kan gemakkelijk met het contactformulier, maar u kunt ook direct bellen met Jeroen Kaal: 06 215 37 412 of mailen: kaal@cultureclubcompany.nl