Over de kip en het ei.


Overal en iedere dag weer zijn managementteams de hele dag druk om het bedrijf, het bedrijfsonderdeel of afdeling waar zij verantwoordelijk voor zijn beter te laten presteren en succesvoller te maken. Hiervoor worden de mooiste plannen uitgedokterd. Maar in de praktijk blijkt telkens weer dat het maken van plannen niet goed genoeg is. Sterker nog, steeds minder vaak het juiste recept blijkt te zijn, omdat de wereld waarin het bedrijf moet opereren enorm in beweging is. Je moet als organisatie wendbaar zijn en snelheid kunnen maken anders mis je het momentum (lees: de boot) en wint de concurrentie.

Culture eats strategy for breakfast.

Een bekende kreet is: Culture eats strategy for breakfast. Hiermee wordt bedoeld dat je nog zulke mooie plannen kunt maken, maar als de bedrijfscultuur niet meewerkt komt er weinig tot niets van terecht. En dat is zeer zeker zo in deze hectische en dynamische tijden, waarin verandering vaak een exponentieel tempo kent. Strategie is fast food geworden.

Inmiddels weten we ook dat de kracht van de bedrijfscultuur en de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf, de sterkste indicatoren en voorspellers zijn van duurzaam succes. Bedrijven met een sterke bedrijfscultuur presteren veel beter dan bedrijven met gemiddelde cultuurkracht.

Goed om te weten is dan dat de manager (of teamleider of teamcoördinator) voor maar liefst 70% bepaalt of zijn team zich wel of niet betrokken voelt (bron: Gallup). Dus is de beste strategie om er voor te zorgen dat een organisatie beter gaat presteren: zorg voor goede managers. Werf en selecteer de beste managers, zorg dat zij zich ontwikkelen als coaches/leiders in de organisatie, zorg dat zij zichzelf ook goed betrokken voelen bij het bedrijf en goed in hun vel zitten.

Je kunt in ieder geval stellen dat het versterken van de bedrijfscultuur big business is.

Topondernemer Richard Branson stelt: “Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.” En dat geldt dus zeker voor je managers. Als je goed voor hen zorgt, zorgen zij weer goed voor de medewerkers en die zorgen weer voor het succes bij klanten en dus van de onderneming. Nog een uitspraak van Richard Branson die in dit kader hout snijdt: “Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they do not want to.”

Dus met de beste teamleiders bouw je de sterkste bedrijfscultuur en bereik je de hoogste medewerker betrokkenheid (employee engagement). Deze organisatie is ook weer veel beter in staat om de beste mensen aan te trekken op de arbeidsmarkt. En zo is de cirkel rond. Het aantrekken en ontwikkelen van de beste mensen is de kip, het versterken van de bedrijfscultuur het ei of andersom.

Je kunt in ieder geval stellen dat het versterken van de bedrijfscultuur big business is. Om deze stelling te illustreren en meer kracht bij te zetten geven we een paar veelzeggende inzichten (bron: Gallup):

  • Opbrengst per medewerker is in organisaties met een sterke bedrijfscultuur met een hoge medewerker betrokkenheid gemiddeld 18% hoger;
  • Het gemiddelde verzuim is gemiddeld 40% lager;
  • Het aantal veiligheidsincidenten is gemiddeld 70% lager;
  • Het aantal spontane aanbevelingen van medewerkers hoe het beter kan (innovatief vermogen) neemt toe met een factor 5;
  • De veranderingsbereidheid in de organisatie met een factor 3;
  • De gemiddelde omzet ligt gemiddeld meer dan 20% hoger, zo ook het rendement;
  • En de aandeelhouderswaarde van deze bedrijven is gemiddeld meer dan 20% hoger…

Wilt u weten hoe het versterken van de bedrijfscultuur ook voor uw organisatie big business kan zijn, neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk door ons een mailtje te sturen: info@cultureclubcompany.nl. U kunt ook rechtstreeks bellen met Jeroen Kaal, 06 215 37 412.