3 trends in versterken werkbeleving medewerkers.


Wat steeds meer te zien zal zijn, is dat de bedrijven die gericht en intensief investeren in het verbeteren van de werkbeleving (Employee Experience) van hun medewerkers ook niet toevallig de succesvolle bedrijven zijn. In deze tijd onder de huidige arbeidsmarktomstandigheden is het niet meer genoeg om mensen slechts tevreden te houden in het streven om ze langer vast te houden en het werk goed gedaan te krijgen. Er is veel meer nodig dan dat. Een scherpe scheidslijn in de markt tussen succesbedrijven die hier goed in slagen en de bedrijven die blijven hangen in gemiddelden, of erger nog daaronder, zal zich steeds duidelijker gaan aftekenen.

In de praktijk zie je nog veel bedrijven die achter hun eigen medewerkers aan jagen in de hoop om ze voldoende te kunnen motiveren. Tijd en energie gaan verloren want beide hadden beter besteed kunnen worden. Daarbij komt dat de opgelopen achterstand is in deze snelle en dynamische wereld heel lastig is in te lopen.

Drie trends in versterken Employee Experience

Als je studie maakt van de bedrijven die op een goede manier investeren in de werkbeleving of Employee Experience tref je vrijwel zeker de volgende trends aan:

  1. Zorgen voor transparantie in waar de organisatie voor gaat en staat;
  2. Focus hebben op ontwikkeling en het behoud van huidige medewerkers;
  3. Belonen in bieden van meer waardevolle ervaringen.

Lees ook het eerder verschenen artikel: 7 trends in Employee Engagement

Zorgen voor transparantie in waar de organisatie voor gaat en staat.

Dit is al veel langer een van de speerpunten van The Culture Club Company: het vestigen van een sterke bedrijfscultuur begint altijd met het hebben en duidelijk maken (naar alle stakeholders) van waar het bedrijf voor staat en gaat. Wat is de purpose? Wat zijn de opvattingen en overtuigingen? Wat zijn de normen en waarden? En wat betekent dit voor het gedrag, bijvoorbeeld al werkgever?

Om in de toekomst succesvol te zijn en te blijven, is het cruciaal om op deze vragen een glashelder antwoord te hebben en in de beleving ervan herkenbaar en consequent in te zijn. Met alleen mooie woorden kom je er zeker niet. Het gedrag van de organisatie in alle facetten moet een weerspiegeling zijn van de overtuigingen en opvattingen van het bedrijf.

De aantrekkelijkheid van het bedrijf als werkgever wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin deze overtuigingen en opvattingen van de organisatie aansluiten op die van het individuele talent op de arbeidsmarkt. Employer Branding is de kunst van het vinden en binden van de juiste mensen met het tonen van de aantrekkelijk bedrijfscultuur. Met het tonen van de purpose en passie en de mate waarin medewerkers hiermee verbonden zijn en het positief beleven.

Dat impliceert dat je niet alles voor iedereen kunt zijn. En dus ook niet moet willen zijn. Op een krappe arbeidsmarkt zie je organisaties nog wel eens in deze val trappen. Dit uit angst om goede medewerkers te verliezen en om in de werving van nieuwe medewerkers alle registers open te houden. Deze organisaties komen uiteindelijk vaak van een koude kermis thuis omdat ze het uiteindelijk afleggen tegen de ‘uitgesproken’ bedrijven met een duidelijke en sterke cultuur.

Focus hebben op ontwikkeling en het behoud van huidige medewerkers.

Een tweede trend die binnen succesvolle organisaties is waar te nemen is: focus hebben op de ontwikkeling en het behoud van het reeds aanwezige talent van de organisatie in plaats van het maar blijven zoeken naar vernieuwing en verandering.

Je kunt het heel eenvoudig zeggen: je bereikt meer door met elkaar aan de slag te gaan. Door te kijken welke talenten al aan dek zijn en hoe de organisatie hier veel beter gebruik van kan maken. Op deze manier kan er veel sneller tractie gemaakt worden.

Het idee van veel managers dat versterking vooral van buiten moet komen, blijkt in de meeste gevallen een fabel te zijn. De meest effectieve wervingsstrategie is nog altijd het vasthouden van je goede mensen. Alles wat blijft hoef je niet opnieuw met veel pijn en moeite te vinden en te binden. Bovendien blijken de mensen die van buiten komen (uit dezelfde sector en soortgelijke bedrijven) in de praktijk uiteindelijk niet heel veel beter te scoren dan de huidige medewerkers in gelijke functies.

Culture eats het talent surplus, de motivatie en betrokkenheid van (nieuwe) medewerkers for breakfast.

Waar het om draait s hoe de organisatie om gaat (en is omgegaan) met zijn talenten. En als dit is wat het is en de organisatie zich hierin niet verder ontwikkelt, dan zullen de externe talenten die instromen al heel snel lijken op de mensen die er al zaten en in de ogen van het management niet goed genoeg waren. Ook hier zie je: culture eats strategy for breakfast of in dit geval culture eats het talent surplus, de motivatie en betrokkenheid van (nieuwe) medewerkers for breakfast.

Natuurlijk kan het heel goed zijn als er van tijd tot tijd nieuw bloed instroomt. Natuurlijk kan het soms noodzakelijk zijn om andere, nieuwe competenties, vaardigheden en specialismen aan te trekken. Maar deze instroom zal alleen floreren als het wordt ingebed in een sterke, positieve bedrijfscultuur.

Belonen in bieden van meer waardevolle ervaringen.

Mensen maken het verschil en betrokken talentvolle mensen nog veel meer. Zij maken de organisatie succesvol. En zeker nu de alom vermaarde ‘Millenial’ steeds vaker op beslissende posities terug te vinden is (in 2025 is 75% van de beroepsbevolking een Millenial), verandert ook de wijze waarop medewerkers het beste beloond kunnen worden voor hun loyale inspanning. Dat wordt onder andere ingegeven door de gewijzigde opvatting van deze groep ten aanzien van zaken als status, geld, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en groei. Een bonus uitgedrukt in meer persoonlijke aandacht, het kunnen volgen van een persoonlijk ontwikkelingstraject en/of meer tijd mogen besteden aan het bewegen in interessante netwerken wordt als veel waardevoller ervaren als een beloning in de vorm van extra geld en emolumenten.

Wat in de waardering van de werkervaring ook zeker steeds meer meespeelt is de gewenning van deze groep  met snelheid, service, creativiteit en gemak als gevolg van de toepassing van technologie. Hun kennis en ervaring op dit gebied als kritische consument projecteren zij ook op hun werkgever. Die zal hier in mee moeten gaan om niet tegen te vallen in de perceptie van het Millenial-talent. Stelt u zich eens de volgende vraag: hoeveel app’s op de smartphone van uw medewerkers zijn werk gerelateerd?

Het is voor ieder bedrijf dan ook cruciaal om de volledige Employee Experience continu te blijven monitoren en waar mogelijk te versterken. Daarbij kan het steeds vaker slim gebruik maken van het groeiende arsenaal aan innovatieve technologie.en oplossingen

Wilt u meer weten over hoe The Culture Club Company ook uw organisatie kan ondersteunen in het versterken van de Employee Experience en Employee Engagement? Neem dan contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk door ons een berichtje te sturen. U kunt ook direct bellen of mailen met Jeroen Kaal: 06 215 37 412 of kaal@cultureclubcompany.nl