4 essentiële drivers voor een duurzaam succesvolle onderneming.


We weten het wel: organisatiecultuur is zeer bepalend in de zoektocht om te komen tot een duurzaam succesvol bedrijf. Dit wordt mooi uitgedrukt in het inmiddels wereldberoemde citaat van managementgoeroe Peter Drucker: “Culture eats strategy for breakfast.” Maar we weten ook dat cultuur moeilijk te grijpen en te benoemen is. Terwijl we als managementteams natuurlijk juist graag willen doorgronden wat die cultuur is om deze te kunnen richten en sturen. En (potentiële) medewerkers willen heel graag weten of ze wel passen in en bij de organisatie en of zij hun schaarse talent in willen inbrengen of toch beter aan een andere organisatie kunnen uitlenen.

Cultuur wordt in de praktijk op vele manieren gedefinieerd. Meestal wordt voor een beschrijvende benadering gekozen, waarbij cultuur wordt beschreven aan de hand van een set kernwaarden, zoals bijvoorbeeld: informeel, innovatief, klantgericht, traditioneel of kwalitatief. Helaas komen de meeste bedrijven niet veel verder dan het formuleren van zo’n set containerbegrippen, die uitwisselbaar zijn met vele andere bedrijven (w.o. vaak ook de directe concurrenten) en uiteindelijk ruimschoots onvoldoende duidelijk maken wat de gewenste identiteit en cultuur van de onderneming is.

Soms wordt een meer dynamische benadering gekozen. Hierbij wordt de cultuur omschreven aan de hand van gedragsregels: hoe we met elkaar omgaan. Wat normaal is en wat niet. Of wordt gekozen van een combinatie van de twee manieren om cultuur te proberen te vangen en omschrijven.

Maar daarin zit juist de spanning wat het vraagstuk zo lastig maakt en direct zo vreselijk interessant en belangrijk. Want cultuur is altijd in beweging en in ontwikkeling. Sterker nog, dat is precies waar het om gaat: ontwikkeling. Natuurlijk is het heel nuttig om de identiteit en de cultuur van de onderneming proberen te vangen en goed te omschrijven, maar waar het echt om draait is ‘de reden waarom’ en de ‘de manier waarop’ de organisatie een de gewenste identiteit en cultuur wil bereiken.

Waar het echt om draait is ‘de reden waarom’ en de ‘de manier waarop’ de organisatie die gewenste identiteit en cultuur wil bereiken.

Daarom is het hebben van een Business Ideaal zo belangrijk. Dat werkt als een kompas voor de organisatie. Het geeft de reden waarom het bedrijf überhaupt ‘in business’ is en waar naar toe het onderweg is. Cultuur werkt daarbij als de bedrijfshandleiding: het zijn de geschreven, maar nog vaker ongeschreven gedragsregels en opvattingen die er voor moeten zorgen dat de organisatie zich richting het Business Ideaal blijft bewegen. In voor- en tegenspoed.

Quote John GerzemaIn dit verband wordt ook veel het begrip Merk gebruikt. Dat is begrijpelijk. Het Merk is de wijze waarop het bedrijf met stakeholders communiceert over ‘wie we zijn’ en ‘wat we bieden en beloven’. De merkbelofte sluit uiteraard naadloos aan op het Business Ideaal en de Cultuur van de organisatie. We noemen ze dan ook wel eens oneerbiedig: de heilige drie-eenheid van een organisatie.

De identiteit van een organisatie wordt bepaald door deze heilige drie-eenheid. En hoe sterker de onderdelen met elkaar verbonden zijn, hoe succesvoller de organisatie zal zijn. En het tegenovergestelde is ook waar: als het rammelt, dan zal duurzaam succes voor de organisatie juist verder uit beeld raken en zal de organisatie verzwakken.

Voor het verkrijgen en behouden van een sterke identiteit, Business Ideaal, cultuur en merk, moet een organisatie vier essentiële elementen beheersen: Duidelijkheid, Verbinding, Betrokkenheid en Consistentie.

Duidelijkheid

Er is sprake van duidelijkheid als er binnen alle geledingen van het bedrijf geen andere opvattingen bestaan over waar de organisatie voor gaat en staat en dit ook dagelijks door de leiders van de organisatie actief wordt uitgedragen en beleefd. Er zit nergens licht tussen. Door deze duidelijkheid  begrijpen medewerkers hoe hun dagelijkse activiteiten kunnen bijdragen aan de realisatie van het Business Ideaal en het verkrijgen van de juiste cultuur.

Verbinding

Mensen en processen moeten verbonden zijn met het Business Ideaal, de cultuur en het merk. Cognitief en emotioneel. Medewerkers moeten de richting die de organisatie inslaat, de strategie die is ingezet om hier te komen en de cultuur die nodig is om de organisatie en de strategie te dragen niet alleen kennen en snappen, maar vooral ook mentaal omarmen. Alleen dan ontstaat er passie, trots en daarmee vliegwielwerking.

Betrokkenheid

Betrokkenheid gaat nog een stap verder dan verbinding. Betrokkenheid heeft te maken met het commitment van medewerkers om een persoonlijke bijdrage te willen leveren aan het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. Niet omdat dat van ze gevraagd wordt, maar vanuit eigen overtuiging en motivatie. Een mooi Nederlands woord hiervoor is: Eigenaarschap. Medewerkers moet ook in staat zijn en de gelegenheid hebben, beter nog: uitgenodigd worden, om dit eigenaarschap te tonen in hun dagelijkse werk en activiteiten.

Consistentie

Consistentie is het toepassen, vasthouden en volhouden van het gedachtegoed van de onderneming in alles wat het doet en niet doet, zegt en niet zegt enzovoort. Ben je niet consistent hierin dan zullen mensen die belangrijk zijn voor een duurzaam succesvolle toekomst van de onderneming verschillende signalen ervaren en verward raken. Met als gevolg een diffuse identiteit en een afnemend vertrouwen in het merk en de organisatie erachter.

 

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company uw organisatie kan helpen deze elementen verder te ontwikkelen om zo tot meer duurzaam succes van de onderneming te komen, neem dan contact op met Jeroen Kaal via kaal@cultureclubcompany.nl of bel 06 215 37 412.