Waarom bedrijven met Culture Capital veel succesvoller zijn?


Nog niet zo heel lang geleden was cultuur een verboden woord in de directiekamers van bedrijven. Onderzoeksbureaus schrapten cultuurprogramma’s want die leverden niets op. Hun klanten waren niet bereid te betalen voor cultuuronderzoek. Cultuur was soft, jaren tachtig geklets, linkse hobby. Cultuur was iets voor in het theater, maar niet voor in een commercieel bedrijf. Daar moet het gaan om harde, meetbare factoren. Om strakke structuren en geoliede processen. Om kapitaal vergaren en kosten besparen. Om prestatieverbetering en andere key perfomance indicators. Om technologie en innovatie. En weet je wat nu de grap is, precies om al die redenen moet je als bedrijf werken aan het vergroten van het Cultuurvermogen.

Want inmiddels weten we dat Cultuurvermogen  – we spreken ook wel ook wel de mate waarin een bedrijf beschikt over Cultural Capital – de meest bepalende en voorspellende factor is voor houdbaar succes van het bedrijf (of bedrijfsonderdeel, afdeling of team).

Uiteraard kan het één nooit zonder het ander en moet de harde en de zachte kant van een bedrijf als yin en yang met elkaar in balans zijn. Maar duidelijk is wel dat het versterken van de bedrijfscultuur werkt als een blaasbalg op presteren en succes.

 • Bedrijven met een sterke cultuur significant beter presteren dan bedrijven met een zwakke bedrijfscultuur;
 • De kracht van de bedrijfscultuur een van de beste indicatoren en voorspeller is van duurzaam succes van een onderneming;
 • De kracht van de bedrijfscultuur heel goed gemeten kan worden;
 • Aan cultuurversterkingsprogramma’s keiharde kpi’s (key perfomance indicators) gekoppeld kunnen worden.

Purpose gedreven bedrijven zijn succesvoller.

Centraal in iedere bedrijfscultuur staat dus de Purpose van het bedrijf of zoals wij het bij The Culture Club Company liever noemen: ‘Het Verhaal’ van de organisatie. Waar staat en gaat het bedrijf voor? Wat is de identiteit? De motieven en overtuigingen? Wat is de passie? Wat zijn de waarden?

De bedrijven die op deze vragen een ijzersterk en relevant antwoord kunnen geven, blijken in de praktijk aantoonbaar significant succesvoller te zijn dan bedrijven die hier geen helder beeld van hebben of kunnen overbrengen.

Waarom bedrijven met een sterke bedrijfscultuur veel beter presteren.

Culture eats strategy for breakfast, een gevleugelde uitdrukking voor de gedachte dat je als bedrijf nog zulke mooie plannen en ideeën kunt hebben, maar als de mensen die uiteindelijk voor het succes moeten zorgen niet over de brug komen, komt er weinig tot niets van terecht.

Hoe komt dat nu? Hoe komt het dat bedrijven met een sterke bedrijfscultuur veel beter presteren? Zoals zo vaak heeft succes vele vaders, dat geldt ook hier. Cultuur heeft op veel onderdelen van het bedrijf grote impact. Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, geven we een paar belangrijke oorzaak-gevolg-verklaringen.

Bedrijven zijn beter met werven, binden en boeien van top talent.

We leven in een tijd waarin de stem en de mening van de Millenials steeds meer doorklinkt. Het wordt wel de Goodwill of Betekenis economie genoemd. Feit is dat in 2025 75% van de beroepsbevolking een Millenial is. En Millenials kijken op eigen wijze naar bedrijven en werk en hebben ook een uitgesproken opvatting over wat iets maakt tot een mooi bedrijf en een aantrekkelijke baan c.q. werkomgeving. Bij hen draait het vooral om ‘zingeving’.

Zo moet een bedrijf vooral waarde toevoegen aan de omgeving waarin de Millenials leven (in plaats van waarde onttrekken). Moet het bij voorkeur dynamisch, open en innovatief zijn, gericht op ontwikkeling van de leefomgeving. En moet het purpose en passie uitstralen. Als het gaat om de ideale baan spelen soortgelijke maatstaven een rol. In zijn boek Drive, The surprising truth about what motivates us beschrijft Daniel Pink drie kernmotivaties: autonomie, zingeving en meesterschap. In meer gewone mensentaal beoordelen Millenials een baan vooral op de perceptie van de totale werkomgeving waarin ze denken terecht te komen:

 • Waar gaat en staat het bedrijf voor?
 • Dragen ze bij aan verbetering, verandering?
 • Heeft het maatschappelijke relevantie?
 • Doen medewerkers er toe? Mogen ze echt meedoen? Hoe hecht zijn de teams?
 • Wie wordt de manager en hoe gaat diegene om met zijn of haar team?
 • Krijgen medewerkers oprechte aandacht en waardering vanuit de eigen organisatie?
 • Zie ik persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de door mij gewenste richting?
 • Ga ik interessante mensen ontmoeten? Krijg ik toegang tot netwerken en ecosystemen?
 • En natuurlijk ook: is er een eerlijke vergoeding van mijn inspanning? Sluit de work life balance aan op mijn wensen?

Wat talentvolle nieuwe medewerkers dus vooral willen weten: waar gaat en staat het bedrijf voor en hoe is de cultuur? En des te beter het bedrijf scoort op deze punten, des te beter zal het in staat zijn om tijdig en in de juiste aantallen de beste mensen aan te trekken en vast te boeien en te binden. Mensen maken het verschil, talentvolle mensen doen dat nog meer en betrokken talentvolle mensen nog veel meer.

Het Amerikaanse Gallup doet veel onderzoek in deze richting. Zij publiceert een aantal veelzeggende cijfers. Veelal internationaal gemeten, maar in een open en internationaal georiënteerde economie is de vergelijking met de Nederlandse situatie goed te maken:

 • 59% van medewerkers binnen bedrijven weten niet te vertellen waar hun bedrijf voor gaat en staat;
 • Meer dan 70% van de Millenials die wel heel goed weet waar hun bedrijf voor gaat en staat en waarin het zich onderscheidt, zegt minstens nog een jaar langer te willen blijven werken voor het bedrijf. Terwijl minder dan 30% ditzelfde zegt als ze niet goed weten waar hun bedrijf voor gaat en staat;
 • 63% van de medewerkers van bedrijven zegt dat ze bij een ander bedrijf net zo’n passende baan kan vinden als hun huidige baan;
 • Slechts ongeveer de helft van de medewerkers van bedrijven voelt zich echt betrokken bij het bedrijf waarvoor ze werkt, voor productiebedrijven ligt dit percentage nog een stuk lager;

Het beeld is duidelijk. Met een sterke positieve bedrijfscultuur kan een bedrijf betere medewerkers steviger aan de organisatie verbinden. De aantrekkingskracht op talent neemt toe, de kwaliteit van de instroom neemt toe, de selectieratio’s stijgen en de duur dat medewerkers hun schaarse talent aan de organisatie ‘uitlenen’ neemt toe. Het weglekken van talent neemt af. Het verzuim neemt sterk af. En het leuke hiervan is natuurlijk dat dit alles er ook weer voor zorgt dat de cultuur in de organisatie sterker wordt. Zeker als je je realiseert dat de teamleider/manager alleen al voor 70% verantwoordelijk is of teamleden zich wel of niet betrokken voelen bij het bedrijf. Dus betere medewerkers betekent ook betere managers. En betere managers zorgen voor meer betrokkenheid en een sterke bedrijfscultuur en ga zo maar door. Cultuurversterking heeft een krachtige spiraalwerking naar boven. Het is een selffulfilling prophecy.

Bedrijven bereiken hogere productiviteit en efficiency.

Het gevolg van een sterke cultuur die aantrekkelijk is voor mensen om bij aan te sluiten is ook dat de effectiviteit en productiviteit van de organisatie sterk toenemen. Hiervoor zijn een paar duidelijke oorzaak-gevolg-verklaringen te geven. Ook hier weer zonder volledig te zijn:

 • Van betere medewerkers kun je meer vragen, ofwel taakverzwaring is mogelijk;
 • Mensen die werken vanuit een positieve innerlijke motivatie die aansluit bij de purpose van het bedrijf zijn meer gemotiveerd, vinden elkaar veel beter en hebben veel minder sturing en stimulans nodig, hetgeen kosten scheelt. Het uitgespaarde geld kan beter besteed worden, bijvoorbeeld aan innovatie en ontwikkeling;
 • Purpose en passie zorgen voor doelgerichte verbondenheid: dat er binnen het bedrijf meer neuzen dezelfde kant op staan waardoor energie en de geleverde inspanningen beter gebundeld worden;
 • Een organisatie met een hoge medewerker betrokkenheid weet een 18% hogere opbrengst per medewerker te bereiken in vergelijking met het gemiddelde;
 • Betrokken managers/teamleiders weten meer uit hun team te halen. Er is berekend dat het surplus aan gemiddelde opbrengst per medewerker kan oplopen tot wel 27%;
 • In een organisatie met een hoge medewerker betrokkenheid is veel minder verzuim (meer dan 40%);
 • In een organisatie waar meer medewerkers ‘skin in the game’ hebben zijn veel minder veiligheidsincidenten (70%);
 • Betrokken medewerkers die goed weten waar het bedrijf voor gaat en staat zijn veel meer bereid spontaan aanbevelingen te doen hoe het beter kan (met meer dan factor 5 );
 • De veranderingsbereidheid binnen bedrijven neemt met een factor 3 toe. Sterke cultuur bedrijven zijn daarom ook wendbaarder en innovatiever dan gemiddeld.

Bedrijven met een sterke bedrijfscultuur zijn commercieel aantrekkelijker.

We stelden al dat we op dit moment te maken hebben met een Goodwill economie. De kritische consument en alle andere stakeholders verlangen van een bedrijf dat het van toegevoegde waarde is voor de omgeving waarin ze leven. Het succes van een bedrijf wordt niet meer alleen uitgedrukt in financiële grootheden als omzet en winst. Er wordt gelet op de maatschappelijke, sociale, ecologische footprint van het bedrijf.

Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop een bedrijf omgaat met zijn werknemers op dit moment een van de belangrijkste wegingsfactoren in de loyaliteitsafweging van de consument is. En consumenten kijken dwars door organisaties heen vandaag de dag. Met een paar drukken op de knop heeft de consument een heel aardig en betrouwbaar beeld van de organisatie.

Dat betekent ook dat purpose, passie en cultuur niet gespeeld kunnen worden. Het is geen trucje. Het is geen kwestie van een middagje brainstormen om op basis van insights verkregen uit een stakeholder analyse een wenselijk verhaal te ontwikkelen. Het verhaal van de organisatie moet authentiek zijn en gedestilleerd worden in de ware identiteit van het bedrijf.

De bekendheid met het verhaal en de uitstraling van de sterke cultuur maken dat het vertrouwen van stakeholders in het bedrijf zal groeien en dat men meer bereid is ‘zaken’ te doen. En dat maakt dat purpose gedreven bedrijven met een positieve sterke cultuur succesvoller zijn. Weer een paar cijfers uit de onderzoeken van Gallup ter illustratie:

 • De gemiddelde omzet van sterke cultuurbedrijven met een hoge medewerker betrokkenheid is meer dan 20% hoger dan het gemiddelde;
 • Ook het gemiddelde netto resultaat is meer dan 20% hoger bij bedrijven met een sterke cultuur en hoge medewerker betrokkenheid;
 • De aandeelhouderswaarde van deze bedrijven is gemiddeld meer dan 20% hoger.

 

Meer informatie: The Culture Club Company vergroot het cultuurvermogen van organisaties, waardoor ze beter gaan presteren en duurzaam succesvoller worden. Wilt u meer weten over ons, onze werkwijze en wat wij ook voor uw organisatie kunnen betekenen, neem contact op met Jeroen Kaal. Dat kan per email: kaal@cultureclubcompany.nl of u kunt bellen: 06 215 37 412.