Coronacrisis: Iedereen thuis achter een webcam is geweldig.


We krijgen op dit moment heel vaak de vraag: Het kun je in de Coronacrisis aan je bedrijfscultuur werken als mensen op afstand van elkaar vanuit huis werken? Natuurlijk kent deze situatie vele nadelen, maar juist voor het versterken van de bedrijfscultuur biedt het ook enorme kansen. We leggen het uit.

Bedrijfscultuur draait altijd om de houding en het gedrag van alle medewerkers (leiders en managers zijn ook medewerkers) in een organisatie. Snapt iedereen waar de organisatie voor gaat en staat? Heeft iedereen scherp wat er nodig is om de purpose, missie, doelen te realiseren? Weet iedereen hoe zich het beste te gedragen, hoe met elkaar en met de omgeving om te gaan? Dat zijn cruciale vragen die aan de basis liggen van de bedrijfscultuur. Niet voor niets zijn dit ook de belangrijke bespreekpunten bij de onboarding van nieuwe medewerkers.

versterken in CoronatijdOmdat het gaat over de cultuur van de gehele organisatie (wat natuurlijk ook een bedrijfsonderdeel kan zijn), over de houding en het gedrag van alle medewerkers worden onderhouds-, versterking- en verbeterplannen ook vrijwel altijd op organisatieniveau gemaakt. Dat is logisch en dat is ook goed. Maar als het in de uitvoering en realisatie van deze plannen ook op dit niveau blijft hangen, gaat het niet goed komen. Dat zal het rendement van alle goed bedoelde inspanningen laag zijn.

Maak bedrijfscultuur persoonlijk.

Om succesvol te kunnen veranderen, moet de slag gemaakt worden naar het individuele niveau. Dat geldt voor alle veranderingsprogramma’s, maar zeker voor cultuurveranderingen. We moeten veranderen in hoe we veranderingen realiseren. Verandering lukt alleen en gaat ook veel sneller als we het persoonlijk maken. Maar ook als we niet zozeer willen veranderen maar de bedrijfscultuur willen vasthouden en bevestigen, is de slag te winnen op individueel niveau.

Medewerkers moeten een helder antwoord krijgen op verschillende ik-vragen: Welk tandwiel in het geheel ben ik? Hoe draag ik bij aan het succes van mijn team, mijn afdeling, mijn bedrijfsonderdeel en het grote geheel? Welke talent heb ik met name en wat kan dan vooral mijn toegevoegde waarde zijn? Wat zoek en wil ik zelf in mijn werk en hoe komen dingen samen? Hoe moet ik anders denken en doen in mijn rol? Kan ik mijn collega meer stimuleren? Beter er voor zorgen dat we meer leren? Meer initiatief nemen? En ga zo maar door.

Help medewerkers antwoorden op ‘ik-vragen’ te vinden.

En daar kan en moet de organisatie hen bij helpen door programma’s te ontwikkelen die er op gericht zijn medewerkers te stimuleren en faciliteren om de antwoorden op deze vragen te vinden en scherp te krijgen. En dan biedt de Coronacrisis, een tijd van thuiswerken, isolatie en bezinning een uitgelezen kans voor het uitrollen van dergelijke cultuurprogramma’s. Want wat is er mooier dan dat medewerkers nu beter dan ooit individueel te benaderen zijn. Mensen meer voor open staan voor dit soort initiatieven en graag een stapje extra willen zetten. Meer begrip hebben voor de situatie en ook meer bereid actief zijn deel te nemen aan cultuurprogramma’s omdat ze juist tijdens de Coronacrisis zoeken naar meer verbinding en betrokkenheid.

We beschikken over de technologie, methoden en creativiteit om medewerkers snel, goed en gemakkelijk uit te nodigen, te activeren en te betrekken in cultuurprogramma’s. Zo kan ‘het persoonlijke’ ook schaalbaar worden gemaakt om ook binnen grote organisaties met duizenden werknemers in verschillende landen te worden toegepast.

Wat nog eens extra mooi is: de praktijk leert dat als een organisatie er in slaagt medewerkers op deze manier individueel te bereiken, het zelf ook veel duidelijker voor ogen krijgt wat het op organisatieschaal wil bereiken. Dus het mes snijdt aan twee kanten.

Het ijzer is gloeiend heet.

En om nog maar een spreekwoord te gebruiken: Men moet het ijzer smeden als het heet is. Welnu, het ijzer is heet. Gloeiend heet. Cultuurprogramma’s zijn meer dan ooit nodig. Cultuurprogramma’s zijn meer dan ooit bepalend voor wel of niet (duurzaam) succesvol zijn. En de tijd is meer dan ook rijp om cultuurprogramma’s uit te rollen. Medewerkers willen het, verwachten het, waarderen het. Juist nu in de Coronacrisis. Dus begin vandaag nog.

Lees ook de gerelateerde artikelen:

Programma voor bedrijven in Coronacrisis

Over bedrijfscultuur moet je vooral veel praten.

Wilt u meer weten over hoe ook u juist nu (in Coronatijd) een effectief cultuurprogramma kunt opzetten? Neem dan contact met ons op. Dat kan hele gemakkelijk met het contactformulier. Door ons te mailen: info@cultureclubcompany.nl of te bellen: 010 26 13 236.