Een sterke cultuur zorgt voor de beste mensen en vice versa.


In onze rondgang langs bedrijven zien we helaas dat nog niet iedereen de grote waarde van het beschikken over een sterke bedrijfscultuur inziet. Wat we merken is dat managementteams moeite hebben met het op een juiste manier begrijpen, meten, managen van hun cultuur. En dus ook moeilijk op een juiste manier kunnen investeren in hun cultuur. Ze doen maar wat. Wellicht naar eer en geweten, maar zonder precies te weten wat het effect ervan is op de kritische succesfactoren van de organisatie.

Het is natuurlijk doodzonde als alle goedbedoelde energie niet het gewenste rendement heeft.  Al was het alleen omdat we dan blijven zitten met de discussie, terwijl al lang is aangetoond dat de kracht van de bedrijfscultuur de beste indicator en voorspeller is van succes.

Een sterke bedrijfscultuur trekt de beste talenten aan.

Neem prioriteit numero uno op dit moment: het werven van nieuw personeel. Een sterke bedrijfscultuur trekt de beste talenten aan. En wel om twee redenen.

  1. In een sterke bedrijfscultuur gedragen medewerkers zich als ambassadeurs van de organisatie. Zij spreken ongedwongen en geloofwaardig over waarom hun organisatie een geweldige omgeving is om in te werken. Onderzoek laat zien dat organisaties met een hoge medewerker betrokkenheid (employee engagement) beter in staat zijn te werven en uiteindelijk de beste mensen uit de markt te selecteren. Dat komt omdat ‘het netwerk’ van mensen de sterkste en meest belangrijke oriëntatiebron is voor mensen voor het beoordelen en selecteren van een mogelijk nieuwe werkgever. Dus als het netwerk vooral positief praat en oordeelt (referral), dan heeft dit een sterke magneetwerking.
  2. De tweede reden ligt nog meer voor de hand: de beste mensen willen (alleen) werken voor een organisatie met een sterke cultuur. Talent zoekt een werkgever met een goed verhaal waarin purpose en passie te herkennen zijn en dat aansluit op persoonlijke motieven en overtuigingen.

En zo versterkt het een het ander. Een sterke cultuur trekt de beste mensen aan en de beste mensen zorgen voor een sterke winnende cultuur. Dit is dan ook de manier om in een opwaartse spiraal terecht te komen met een organisatie. Werken aan de cultuur is de sleutel.

Stel u zelf eens de volgende vragen:

  • Weet u hoe groot de medewerker betrokkenheid in uw organisatie is?
  • Weet u hoe sterk uw bedrijfscultuur is? Wanneer heeft u dit voor het laatst gemeten?
  • In hoeverre lukt het u nu om de beste talenten aan te trekken?
  • Hoeveel talenten stellen in het sollicitatiegesprek spontaan vragen over uw cultuur?

Lees ook meer over het Cultuurmodel van The Culture Club, een praktische handleiding voor effectieve Employer Branding van kleine en grote organisaties.

Wilt u meer weten of er graag een keer met ons verder over van gedachte over willen wisselen wat wij ook voor uw organisatie kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. Dat kan per mail: info@cultureclubcompany.nl. U kunt ook Jeroen Kaal bellen:  06 215 37 412.