Hoe maak je organisatie veerkrachtig, wendbaar en weerbaar.


Verandering is de enige constante. Iedere dag weer moet een organisatie omgaan en gebruik maken van disruptie. Wie wil dan niet kunnen beschikken over een organisatie die zich typeert als veerkrachtig, wendbaar en weerbaar. Maar hoe bouw je deze? Er komt ongelooflijk veel op een organisatie af. Nu hebben we te maken met de Corona crisis die voor heel veel bedrijven grote impact heeft. Zowel negatief als ook positief. Iedere crisis zorgt immers ook voor kansen. En de een zijn dood is vaak de ander zijn brood.

Veel disrupties

Maar buiten deze grote en onvoorziene disruptie, zijn er natuurlijk veel meer ontwikkelingen die een organisatie continu in onbalans brengen. De opkomst van nieuwe technologieën, digitalisering, generatieverschillen, klimaatverandering om er slechts een paar te noemen. En naast deze bekende mondiale disrupties zijn er natuurlijk ook nog tal van branchespecifieke en lokale verstoringen. En moet er adequaat worden gereageerd op alles en iedereen die er handig op inspelen. Gevolg van dit alles is dat het speelveld, de spelregels en de omstandigheden waarin een organisatie moet presteren continu verandert. En dat blijkt in de praktijk toch iedere keer weer heel erg lastig te zijn. Dat lukt alleen als de organisatie uitblinkt in reactiesnelheid en aanpassingsvermogen.

Hoe maak je organisatie veerkrachtig, wendbaard en weerbaar?

Welnu, in ieder geval niet met het instellen van nog meer structuur, regels en procedures. De oplossing voor dit vraagstuk moet niet aan de harde kant van organisaties gezocht worden, maar aan de zachte kant. Mensen maken het verschil, dus moet het verschil gezocht worden in de mensen. Bedrijfsleiders moeten hun medewerkers ontwikkelen. In hun opvattingen, motivatie, betrokkenheid, beleving, kennis, competenties en gedrag. De oplossing moet gezocht worden in de ontwikkeling van de bedrijfscultuur.

10 Tips

Over hoe je een bedrijfscultuur kunt ontwikkelen vind je op dit platform heel veel waardevolle content. Hieruit selecteren we 10 tips om een organisatie veerkrachtiger, wendbaarder en weerbaarder te maken.

  1. Communiceer een heldere Purpose. In een turbulente wereld moet het voor iedereen glashelder zijn waar de organisatie voor gaat en staat. Het zorgt voor richting en houvast. Purpose is als de poolster die navigeren in het donker mogelijk maakt;
  2. Benader het behalen van doelstellingen (succes) als een spannende reis die je met elkaar gaat maken. Niemand precies weet waar we terecht komen, wat er onderweg allemaal staat te gebeuren, hoe er dan gereageerd moet worden en dat er soms wel eens verkeerde keuzes worden gemaakt, dan gaat het geheid een stuk beter;
  3. Verander de perceptie van ‘mislukking’ in de organisatie naar leermoment. Beloon nieuwsgierigheid, innovatiedrang, zoekgedrag. Je kunt niet vernieuwen en veranderen zonder dat er ook dingen mislukken. En als je niets probeert, gebeurt er zeker niets. Voorkom te allen tijde dat mensen gaan vinger wijzen naar elkaar;
  4. Creëer psychologische veiligheid. Voor alle medewerkers om zich openlijk te mengen in de zoektocht naar hoe het beter kan. Mensen moeten zich vrij en onbedreigd voelen om hun mening te geven en nieuwe ideeën aan te dragen. Stimuleer deze vorm van feedback door de inspanning te belonen en niet de kwaliteit van de inhoud of het resultaat;
  5. Zorg voor continue feedback. Doe dit altijd dwars door de gehele organisatie heen en in 360 graden. Feedback is geen privilege van (top) management. Zorg er voor dat mensen feedback als een cadeautje gaan ervaren. De gekozen insteek en tone of voice van de feedback is daarvoor heel belangrijk;
  6. Deel succes met iedereen in de organisatie. Succes doet begrijpen en doet geloven. Succes motiveert. Het tonen van de wijze waarop succes bereikt wordt maakt telkens weer duidelijk in welke richting de reis gemaakt wordt en waarom;
  7. Blijf bescheiden. Voorkom borstklopperij, egovorming, mannetjesmakerij. Trots is wat anders. Trost is goed: op elkaar, op de organisatie, op de doelen die nagestreefd worden en de resultaten die bereikt worden. Dit verbindt alles en iedereen en creëert een hechter verband;
  8. Breng teams in V-formatie. Kijk goed naar de samenstelling van de teams en zorg er voor dat iedereen de individuele talenten binnen het team kent. Zet mensen in hun kracht. Denk daarbij eerder in rollen dan in (formele) taken;
  9. Organiseer onboarding. Zorg er voor dat nieuwe medewerkers direct goed weten waar de organisatie voor gaat en staat en goed mee kunnen draaien in de gewenste bedrijfscultuur. Zorg dat zij zich direct welkom voelen, hun rol zien en pakken en onderdeel zijn van het ‘reisgezelschap’;
  10. Houd persoonlijk contact. Zorg er voor dat er met iedereen regelmatig persoonlijk contact is. Juist ook in situaties waar sprake is van werken op afstand. Geef ruimte aan niet werk gerelateerde onderwerpen.

Wilt u meer weten over hoe The Culture Club Company uw organisatie kan ondersteunen in het veerkrachtiger, wendbaarder en weerbaarder worden, neem dan contact met ons op. Dan kan heel gemakkelijk met het contactformulier of door ons te bellen op 010 26 13 236 of te mailen op info@cultureclubcompany.nl