Binden en motiveren van medewerkers. Wat te doen?


Laatste stelde een CPO (Chief People Officer) de volgende vraag: Hoe ver moeten wij als bedrijf gaan en wat moeten we allemaal doen om onze talentvolle mensen te motiveren en langer te binden aan het bedrijf? Het antwoord op deze duidelijke vraag is in theorie misschien niet eens zo moeilijk, maar blijkt in de dagelijkse praktijk toch iedere keer weer een grote uitdaging voor vele organisaties. Inmiddels is de ‘grappige’ dialoog tussen twee directieleden waarschijnlijk wel bekend. Zegt de een: Wat als we veel in onze medewerkers investeren en ze vertrekken vervolgens? Zegt de ander: Wat als we het niet doen en ze blijven?

Als je door het blog van The Culture Club Company struint zijn er heel wat artikelen te vinden die richting geven aan het vinden van antwoorden op de door de CPO gestelde vraag over motiveren en binden van talentvolle medewerkers. Aan het einde van dit artikel vind u nog een paar linkjes naar een aantal hiervan. In dit artikel willen we nog een extra perspectief op dit vraagstuk toevoegen.

Binden is werken aan Zelfactualisatie en Zelfbewustzijn

Volgens behoeftehiërarchie van Maslow is Zelfactualisatie de hoogste trede, het ultieme waar mensen naar streven. Be all you can be, belooft de Amerikaanse krijgsmacht in hun wervingsuitingen.

Deze gedachte wordt m.n. door veel Millenials inderdaad omarmd en gezocht. Leef en werk vanuit een Purpose, vanuit overtuiging en bezieling. En in 2025 bestaat meer dan 75% van beroepsbevolking uit Millenials, dus is dit zeer zeker iets waarop ieder bedrijf maar beter kan inspelen als het zijn talentvolle medewerkers wil motiveren en langer aan zich wil binden om zo beter te kunnen presteren en succesvoller te zijn. Mensen werken niet meer om te leven, maar werk en leven zijn onlosmakelijk met elkaar vervlochten. Je werk is onderdeel van je leven en andersom.

Aantrekkelijke organisaties zijn die bedrijven die hun medewerkers optimaal ondersteunen in hun Zelfactualisatie. In het streven om het beste uit zichzelf te halen. Succesvolle bedrijven helpen medewerkers in het ontwikkelen van hun Zelfbewustzijn. Een mens beschikt over zelfbewustzijn wanneer hij of zij een gevoel voor eigen waarden heeft ontwikkeld, een gezonde mate van zelfvertrouwen heeft, zichzelf realistisch bekijkt en in het algemeen accepteert zoals hij/zij is en met dit alles gelukkig is.

Medewerkers binden is ze stimuleren hun weg te zoeken.

Zelfbewustzijn bij medewerkers ontwikkel je niet door ze af te schermen, binnen te houden of te beperken in hun rol en verantwoordelijkheden. Bedrijven verwachten van medewerkers dat ze ondernemend zijn, hun ogen niet in hun zak hebben, open staan voor nieuwe ontwikkelingen, graag willen blijven leren en actief en ondernemend zijn en zo meer, maar tegelijkertijd zijn veel diezelfde bedrijven vaak zeer terughoudend in het bieden ervan aan hun medewerkers uit angst voor een mogelijk vertrek uit de organisatie hierdoor. Dat gaat niet samen.

De succesvolle bedrijven van nu en de toekomst zijn dan ook die bedrijven die hun talenten wel volop stimuleren in het zoeken en vinden van hun eigen weg. Die continu inspiratie willen bieden en blijven inzetten op de ontwikkeling van sleutelcompetenties als zelfbewustzijn, emotionele en sociale intelligentie, interactie, veerkracht, wendbaarheid, beweeglijkheid, creativiteit, lerend vermogen en ondernemerschap.

duurzaam succesvolle toekomst van organisatie, employee engagementWe leven in een tijd met een generatie talent die vraagt om een open bedrijfscultuur die er voor zorgt dat ieders werk wordt omgezet in een waardevolle en betekenisvolle ervaring. Dat is wat we bedoelen als we zoeken naar het verbeteren van de Employee Experience, wat weer een belangrijke bouwsteen is voor het verhogen van Employee Engagement. Oprecht investeren in het Zelfbewustzijn en de Zelfactualisatie van je medewerkers zorgt voor een oersterke verbinding van het talent met de organisatie. Dan wordt het bedrijf mijn bedrijf. En dan zijn deze mensen bereid hun schaarse en alom gevraagde talent voor langere of kortere tijd volledig voor het bedrijf in te zetten, al naar gelang het past in de zoektocht naar ‘het beste uit jezelf halen’. Mensen moeten vanuit intrinsieke motivatie zich willen (blijven) inzetten voor het bedrijf en niet omdat ze ‘gelijmd’ of erger nog ‘geketend’ worden.

Anders vertrekken mensen toch wel.

En, dit is misschien een teleurstelling voor veel bedrijven, mensen vertrekken toch wel als ze zelf er niet van overtuigd zijn dat ze op goed op hun plek en in hun vel zitten gezien de fase van hun leven en ontwikkeling. In een onderzoek van Gallup is wel eens berekend dat er in de wereldeconomie door dit negatieve gevoel per jaar voor meer dan 9 biljoen dollar aan productiviteit verloren gaat. Daartegenover zijn medewerkers die uiterst positief en gemotiveerd het bedrijf verlaten voor een nieuwe uitdaging en ervaring, vaak de beste ambassadeurs, klanten, leveranciers, meedenkers enzovoort.

Linkjes naar artikelen die ook interessant zijn:

3 trends in versterken werkbeleving medewerkers

Ontwikkel een positieve Employee Experience

7 trends in Employee Engagement

10 manieren om Employee Engagement in productie-omgeving te vergroten

Meer weten?

Jeroen KaalWilt u meer weten over de dienstverlening van The Culture Club Company en hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het versterken van de Employee Engagement en Employee Experience. Wilt u dat neem dan contact met ons op. dat kan heel gemakkelijk via het contactformulier, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Jeroen Kaal per telefoon 06 215 37 412 of per mail kaal@cultureclubcompany.nl.