Woorden en daden


Veel bedrijven weten inmiddels dat het goed is om een aansprekende Purpose te hebben. De breed alom verspreide wens om de ‘Why-vraag’ (Simon Sinek) te beantwoorden, is hiervan het bewijs. Veel organisatie hebben dit inmiddels gedaan of zijn druk bezig met het ontwikkelen van een hogere missie. Dat is heel goed, want we leven in een tijd waarin de belanghebbenden van een bedrijf heel goed willen weten waar de organisatie voor gaat en staat. Kan een organisatie dit niet goed duidelijk maken, danis het voor veel medewerkers, nieuwe talenten, klanten, investeerders veel minder interessant om ‘zaken’ mee te doen, met alle gevolgen van dien.

Bij The Culture Club Company spreken wij in dit verband altijd liever over ‘Het Verhaal’ van de organisatie. Je moet als bedrijf een goed Verhaal hebben om succesvol te kunnen zijn. Het Verhaal beschrijft kernachtig de Purpose en Passie en de bedrijfscultuur. Het maakt op emotionele wijze duidelijk wat de overtuigingen en motieven zijn en in welke richting het bedrijf zich wil ontwikkelen waardoor het beklijft, inspireert en motiveert.

Zo is het hebben van een Het Verhaal naar onze overtuiging voor iedere organisatie de Alpha om te komen tot duurzaam succes. Hier begint alles mee. Zonder Verhaal geen duidelijkheid, geen richting, geen houvast, geen inspiratie, geen overtuiging en geen trots. Een noodzakelijk uitgangspunt. Maar daarmee ben je er nog niet. Er is ook een Omega, namelijk: daden.

Een bedrijf moet niet alleen mooie woorden over Purpose, Passie en cultuur hebben, maar ook daden hebben waarmee ze vastgeslagen worden in de hoofden en harten van alle mensen die belangrijk zijn voor het bereiken van het gewenste succes. Uit het gedrag moet blijken dat de organisatie al die mooie woorden zelf heel serieus nemen en daadwerkelijk als leidraad ziet voor alles wat ze wel en vooral ook niet onderneemt. De bedrijfscultuur die zich manifesteert in het werkelijke gedrag van de organisatie (de medewerkers) moet aantonen dat het geen mooi bedacht verhaal is om te verleiden en te paaien, maar dat het menens is en onderdeel van de identiteit.

Hoewel de voornemens natuurlijk vaak heel goed zijn en oprecht zien we in de praktijk toch nog te vaak dat bedrijven er denken te komen met het gooien van een steen in de vijver. Misschien niet altijd zo bewust gedaan, maar helaas wel te vaak het resultaat van de uiteindelijke inspanning. En dat is natuurlijk jammer van al die goede bedoelingen. Maar vooral omdat er een goede kans verloren gaat om duurzaam significant beter te gaan presteren en het bedrijf en alle belanghebbenden een betere toekomst te geven.

Schokkend is het om te zien dat bij 70%-80% van de Amerikaanse topbedrijven uit de S&P500 er geen significatie relatie is te ontdekken tussen de kernwaarden en de prestaties van het bedrijf. Blijkbaar zijn de fraaie kernwaarden als ‘innovatief’ en ‘integer’ inderdaad holle frasen bedoeld om de buitenwereld te imponeren, af te leiden en te bedotten.

Culture eats strategy for breakfast. De bedrijfscultuur kan een organisatie maken en breken en zal dat ook doen! Vroeger of later, maar daar kun je zeker van zijn. De tijd heeft dit inmiddels wel aangetoond. Uiteindelijk vallen bedrijven met mooie woorden, maar geen bijpassende daden door de mand, waardoor zij de steun van hun stakeholders zullen verliezen. Klanten, talenten, medewerkers en investeerders zullen voor bedrijven kiezen die niet alleen het beste met hen voor heeft maar ook de daad bij het woord voegen.

Wilt u meer weten hoe The Culture Club Company uw organisatie kan helpen met een vinden van een structurele aanpak om de bedrijfscultuur te versterken en zo uw organisatie duurzaam succesvoller te maken, neem dan contact met ons op. dat kan heel gemakkelijk met behulp van het contactformulier. Maar u kunt ook direct contact opnemen met Jeroen Kaal, kaal@cultureclubcompany.nl of 06-21537412.