In 5 stappen sneller naar een teamgestuurde organisatie


Veel bedrijven wensen een meer bottum up gedreven, teamgestuurde organisatie om zo aan slagkracht, wendbaarheid, vernieuwing en innovatief vermogen te winnen. Steeds vaker maakt de praktijk duidelijk dat de klassieke hierachische top down management benadering niet meer goed werkt en niet zorgt voor het gewenste en houdbare succes.

Nu is het volledig omturnen van het bestaande organisatiemodel geen eenvoudige opgave. Dat vraagt niet alleen om veel tijd en inspanning, maar ook om moed en vastberadenheid. En het vraagt vrijwel altijd ook om een cultuuromslag. Dit alles maakt veel leiderschapsteams uiteindelijk terughoudend zijn als het er op aan komt om zulk een een rigoureuze verandering in te zetten. Vooral omdat de weg terug ook eigenlijk niet mogelijk is. De keuze lijkt een revolutie: het is ‘all the way or no way’. En in de praktijk wordt dan toch maar gekozen voor de no way, voor uitstel van ingrijpen en doorgaan in het oude systeem. Met als gevolg dat de organisatie terrein zal verliezen en (verder) achterop zal raken ten opzichte van de organisaties die wel stappen richting een teamgestuurde organisatie weten te zetten.

Evolutie in plaats van revolutie

En iedere organisatie kan wel degelijk effectieve stappen in de juiste richting zetten en belangrijke verbeteringen realiseren zonder de hele boel op zijn kant te moeten zetten. Er kan gekozen worden voor evolutie in plaats van revolutie.

Door te werken aan ontwikkeling van de bedrijfscultuur kan een organisatie effectief veranderen binnen de bestaande structuur. Sterker nog, dit werkt veel effectiever dan andersom, wat je in de praktijk nog steeds maar al te vaak ziet gebeuren. Om de organisatie te verbeteren, om tot een betere performance te komen, wordt er maar weer eens aan de structuur, de processen en de systemen (onderdelen van de harde kant van de organisatie) gesleuteld. De zachte kant van de organisatie, de cultuurkant, de menskant, de mentale kant, de kant van opvattingen, motivatie en gedrag krijgt veel minder aandacht. Hier spelen zaken als persoonlijkheid, compassie, inlevingsvermogen, liefde, passie, betrokkenheid, verbinding, overtuiging en subjectiviteit, wat voor harde, bedrijfskundig getrainde, financieel en output gedreven bedrijfsleiders en managers veel lastiger te tonen en te managen grootheden zijn.

5 stappen om naar teamgestuurde organisatie te komen.

  1. Zorg voor een goed Verhaal als richtinggevend fundament. Het moet heel duidelijk zijn waar de organisatie voor gaat en staat en waarom dat is. Het Verhaal van de organisatie moet inspirerend en trotsmakend zijn en kunnen dienen als een Sturend Mechanisme voor het doen en laten van de organisatie zelf en van alle medewerkers daar binnen;
  2. Zorg er voor dat alle medewerkers verbonden en betrokken zijn bij de strategie en ontwikkeling van de organisatie (employee engagement, strategic alignment). Niet alleen als het goed gaat en op de mooie en leuke dingen, maar juist ook bij het oplossen van problemen en het aangaan van uitdagingen. Nodig uit en daag uit mee te doen, actief te zijn;
  3. Zorg voor transparantie. Communiceer open een eerlijk. Luister vooral ook heel goed naar de mensen ‘op de vloer’ die er voor moeten zorgen dat het daadwerkelijk gebeurt. Zorg voor continue feedback in 360 graden. Laat zijn wat de bijdrage van het team is aan het geheel en van ieder individu aan het team. Deel kennis. Zorg voor sociale motivatie;
  4. Ontwikkel de teams. Vergroot het vakmanschap. Creëer ruimte voor training en oefening. Ken en gebruik elkaars talenten op een goede manier. Breng teams in V-formatie. Zorg voor een positieve employee experience. Zorg voor een goede instroom van talent. Op het juiste moment, in voldoende aantallen, met het juiste profiel. Ontwikkel een Employer Brand dat zorgt voor trots en aantrekkingskracht.
  5. Beloon de teams. Doe dit vooral met niet-financiële incentives. Dus geen geldbonus, maar bijvoorbeeld meer aandacht, erkenning en verantwoordelijkheid. Toegang regelen tot inspirerende netwerken of ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling;

Wilt u meer informatie over hoe uw organisatie effectieve stappen zet naar een teamgestuurde bedrijfscultuur, neem dan contact met ons op. Dan kan heel gemakkelijk via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@cultureclubcompany.nl.